Lịch tuần : Lịch tuần 48/2020
Thời gian

Lịch làm việc Tuần lễ 48 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020).

Ngày ban hành 22/11/2020
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Đoàn đại biểu Quốc hội
Lĩnh vực
Người ký duyệt Vũ Ngọc Long
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng Đoàn ĐBQH
Xem : 32 | Tải về : 10 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
của Đoàn đại biểu Quốc hội và Lãnh đạo Văn phòng
 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Tuần lễ 48 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020).

THỨ HAI (ngày 23/11):

* Buổi sáng:

1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đ/c Phan Viết Lượng - ĐBQH tỉnh; Đ/c Tôn Ngọc Hạnh - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Huy, Đ/c Nam - Chuyên viên; Đ/c Nguyệt - Nhân viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 07h30, tại UBND phường Phước Bình, thị xã Phước Long;
(Lái xe: Đ/c Thịnh)

2. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - ĐBQH tỉnh; ĐB Huỳnh Thành Chung - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Vũ Ngọc Long - Chánh Văn phòng; Đ/c Hạnh, Đ/c Khánh - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 07h30, tại UBND xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
(Lái xe: VP)

* Buổi chiều:

1. Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - ĐBQH tỉnh; ĐB Huỳnh Thành Chung - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Vũ Ngọc Long - Chánh Văn phòng; Đ/c Hạnh, Đ/c Khánh - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 13h30, tại UBND thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.
(Lái xe: VP)

2. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đ/c Phan Viết Lượng - ĐBQH tỉnh; Đ/c Tôn Ngọc Hạnh - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Huy, Đ/c Nam - Chuyên viên; Đ/c Nguyệt - Nhân viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 13h30, tại UBND xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng
(Lái xe: Đ/c Thịnh)

THỨ BA (ngày 24/11):

* Buổi sáng:

1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đ/c Phan Viết Lượng - ĐBQH tỉnh; Đ/c Tôn Ngọc Hạnh - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Huy, Đ/c Nam - Chuyên viên; Đ/c Nguyệt - Nhân viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 07h30, tại UBND xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú;
(Lái xe: Đ/c Thịnh)

2. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - ĐBQH tỉnh; ĐB Huỳnh Thành Chung - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Vũ Ngọc Long - Chánh Văn phòng; Đ/c Hạnh, Đ/c Khánh - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 07h30, tại UBND xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
(Lái xe: VP)

* Buổi chiều:

1. Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - ĐBQH tỉnh; ĐB Huỳnh Thành Chung - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Vũ Ngọc Long - Chánh Văn phòng; Đ/c Hạnh, Đ/c Khánh - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 13h30, tại Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập.
(Lái xe: VP)

2. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đ/c Phan Viết Lượng - ĐBQH tỉnh; Đ/c Tôn Ngọc Hạnh - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Huy, Đ/c Nam - Chuyên viên; Đ/c Nguyệt - Nhân viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 13h30, tại Hội trường khối vận thành phố Đồng Xoài.
 (Lái xe: Đ/c Thịnh)

THỨ TƯ (ngày 25/11):

* Buổi sáng:

1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đ/c Phan Viết Lượng - ĐBQH tỉnh; Đ/c Tôn Ngọc Hạnh - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Huy, Đ/c Nam - Chuyên viên; Đ/c Nguyệt - Nhân viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 07h30, tại UBND xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng;
(Lái xe: Đ/c Thịnh)

2. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - ĐBQH tỉnh; ĐB Huỳnh Thành Chung - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Vũ Ngọc Long - Chánh Văn phòng; Đ/c Hạnh, Đ/c Khánh - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 07h30, tại UBND xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.
(Lái xe: VP)

* Buổi chiều:

1. Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - ĐBQH tỉnh; ĐB Huỳnh Thành Chung - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đ/c Vũ Ngọc Long - Chánh Văn phòng; Đ/c Hạnh, Đ/c Khánh - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
- 13h30, tại UBND xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.
(Lái xe: VP)

2. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh.
(Lái xe: Đ/c Thịnh)

THỨ NĂM (ngày 26/11):

* Buổi sáng:

1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

2. Lãnh đạo Văn phòng làm việc tại trụ sở.

* Buổi chiều:

1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020 và Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: 14h00, tại Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
(Lái xe: Đ/c Thịnh)

2. Đ/c Vũ Ngọc Long - Chánh Văn phòng chủ trì họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020 và Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020.
Thành phần dự họp: Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng
Mời dự: Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 27/11):

* Buổi sáng:

1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá IX.
Thời gian, địa điểm: 08h00, tại Phòng họp C - Văn phòng HĐND tỉnh.
(Lái xe: Đ/c Thịnh)

2. Đ/c Vũ Ngọc Long - Chánh Văn phòng dự tiếp và làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tập đoàn chăn nuôi Japfa Comfeed Việt Nam (Indonesia).
Thời gian, địa điểm: 08h00, tại phòng họp A - UBND tỉnh.

* Buổi chiều:

1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

2. Lãnh đạo Văn phòng làm việc tại trụ sở.
 

Liên kết website

ViMed - VietNam Medical ĐÀO TẠO SEO
Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 635
  • Tháng hiện tại: 22185
  • Tổng lượt truy cập: 1787862