Công văn trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

 
 
BẢNG THEO DÕI TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI
TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIII.
 
I. Thẩm quyền của địa phương.

TT

Họ và tên cử tri
Nội dung kiến nghị
Thẩm quyền Trả lời Văn bản trả lời

Số CV đến

Ghi chú

1

Đào Văn Thoài
ấp Bàu Le, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú kiến nghị:
Hiện tại trên địa bàn huyện Đồng Phú có nhiều dự án quy mô lớn, tuy nhiên cử tri nhận thấy, sau khi tỉnh thu hồi đất để làm dự án, đời sống nhân dân trong vùng dự án gặp nhiều khó khăn như: không có đất canh tác, không có vốn kinh doanh, cuộc sống khó khăn, con em không có tiền đi học….Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng xem xét kỹ tính khả thi của các dự án trước khi triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện đầy đủ việc cấp đất tái định canh, tái định cư và định hướng ngành nghề sản xuất, kinh doanh cho các hộ dân trong vùng dự án để ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất. Sở KH và ĐT  
X
CV: 562/SKHĐT -PTKTN
(28/5/2015)
CV: 25
(22/01/2015)
 

2

Bùi Thanh Quang và một số cử tri xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú tiếp tục kiến nghị: Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh đưa vào thực hiện đến nay đã được 02 năm, tuy nhiên Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa tiến hành sơ kết thực hiện Quyết định này. Theo Công văn trả lời số 1802/STNMT - ĐKĐĐ ngày 27/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về nội dung này. Vậy đề nghị UBND tỉnh sớm tiến hành sơ kết việc thực hiện Quyết định số 21/2013/QĐ - UBND.
 
Sở TN và MT  
X
CV: 880/STNMT – VP
(28/5/2015)
 

 

3

Lê Đình Thắng
Đặng Hữu Duyên
và một số cử tri tổ 3,4,5 ấp 10 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành kiến nghị:
Hiện tại nhân dân tổ 3,4, và 5 ấp 10, xã Minh Hưng không có đường ra đường Quốc lộ vì tuyến đường đi chung của 3 tổ trước đây đã được UBND tỉnh phê duyệt làm con mương thoát nước cho khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc. Hiện tại nhân dân 3 tổ phải đi vào đường lô cao su để ra đường chính rất nguy hiểm, đặc biệt vào mùa mưa, đường trơn trượt dễ xảy ra tai nạn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng bố trí làm đường đi mới cho nhân dân 3 tổ để việc đi lại được thuận lợi và an toàn hơn.  Sở GTVT  
 X
 

 

4

Võ Lâm Tùng
 và một số cử tri thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Bù Bốp sớm cấp đất an sinh xã hội và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được thụ hưởng để ổn định cuộc sống. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, phân biệt rõ việc cấp đất cho các đối tượng khó khăn theo chính sách an sinh xã hội và cấp đất theo diện đền bù khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo công bằng cho các hộ dân có đất bị thu hồi.
 
UBND huyện Bù Đốp    

 

 

5

Nguyễn Hồng Dũng
 phường Tân thiện, thị xã Đồng Xoài và nhiều cử tri có đất  trong vùng dự án khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú.
Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết dự án quy hoạch khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú đến khi nào triển khai thực hiện, nếu chưa triển khai thực hiện hoặc khu vực nào chưa thực hiện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nằm trong vùng dự án có đủ điều kiện, để các hộ yên tâm sản suất, ổn định cuộc sống, khi triển khai thực hiện dự án đến đâu thì tiến hành thu hồi đất và bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật.
 
Sở TN và MT  
X
CV: 880/STNMT – VP
(28/5/2015)

 

 

6

Nguyễn Phú Dân
thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập
Hiện nay tuyến đường ĐT 760 đoạn từ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập đi Bù Đăng bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức kiểm tra, sửa chữa.
 
 Sở GTVT  X CV:487/SGTVT-KH
(29/05/2015)
 

 

7

Nguyễn Anh Tuấn
phường Phước Bình, thị xã Phước Long kiến nghị:
 
- Hiện nay tuyến đường ĐT 759 đoạn từ phường Phước Bình, thị xã Phước Long đi Bù Na, huyện Bù Đăng bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức kiểm tra, sửa chữa.
- Tại ngã ba Nhà Tằm, phường Phước Bình nối với đường ĐT 741, có rất nhiều người dân và phương tiện giao thông qua lại, nhất là vào giờ tan trường của các em học sinh Trung học phổ thông Phước Bình. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khảo sát lắp đặt trụ đèn báo hiệu giao thông để thuận lợi và an toàn cho người dân khi lưu thông qua đoạn ngã ba này.
 Sở GTVT  X CV:487/SGTVT-KH
(29/05/2015)
 

 

8

Lâm Thị Phượng
 thôn 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng.
Hiện nay đường số 21(đường Lam Sơn) tiếp nối 02 huyện Bù Đăng và huyện Đồng Phú bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức kiểm tra, sửa chữa.  Sở GTVT
 X
 
CV:487/SGTVT-KH
(29/05/2015)
 

 

9

Cao Thị Thúy Nga
 ấp Tân Hội, xã Tân Thành và cử tri Nguyễn Thị Thủy, ấp Tân An, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

 

Tại biên bản làm việc với Đoàn công tác 2277 ngày 12/3/2013 và biên bản gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân ngày 14/5/2013, UBND tỉnh Kết luận giao cho gia đình bà Nga và bà Thủy 1,5 ha đất sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay UBND huyện Bù Đốp chỉ cấp cho các hộ 01 ha đất sản xuất và chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bù Đốp cấp đủ đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo đúng tinh thần Kết luận tại biên bản làm việc với các hộ dân. UBND huyện Bù Đốp    

 

 

10

53 hộ dân ấp Tân An, Tân Hòa, xã Tân Tiến và xã Tân Thành, huyện Bù Đốp tiếp tục kiến nghị: UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, rà soát lại chi phí bồi thường cho các hộ dân có đất bị giải tỏa để mở rộng và nâng cấp hành lang lộ giới tuyến đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu. Các hộ dân trước đây đất có sổ trắng mà không được đền bù về đất và tài sản trên đất là không đúng với quy định của pháp luật về đất đai. Mặt khác, cùng một dự án, một tuyến đường nhưng chính sách đền bù giữa huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp không thống nhất. Sở GTVT X CV:487/SGTVT-KH
(29/05/2015)

 

 

 
 
 
II. Thẩm quyền của Quốc hội, chính phủ và các Bộ ngành trung ương.

TT

Họ và tên
Nội dung kiến nghị
Thuốc CQ Trả lời Văn bản trả lời

Số CV đến

Ghi chú

1

Cử tri Bình Phước Thời gian qua hiện tượng lấn chiếm đất rừng, trong đó có cả đất rừng phòng hộ xảy ra nhiều làm cho diện tích đất rừng phòng hộ bị giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phòng chống thiên tai tự nhiên ở nước ta. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các chức năng nghiên cứu có biện pháp hữu hiệu hơn trong việc ngăn chặn nạn lấn chiếm đất rừng. Chính Phủ    

 

 

02

Cử tri Bình Phước Tiếp tục kiến nghị đối với các quy định về thủ tục vay vốn Ngân hàng: Theo quy định của các Ngân hàng thương mại, đối với thủ tục vay vốn, phần tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được công chứng tại Văn phòng công chứng và chứng thực tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, khi trả hết nợ muốn vay lại phải đăng ký thủ tục xóa thế chấp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất gây mất nhiều thời gian, tốn kém tiền bạc cho người dân. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu có biện pháp tinh gọn thủ tục vay vốn Ngân hàng để giảm bớt phiền hà cho người dân khi vay vốn Ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam    

 

 

03

Cử tri Bình Phước Hiện nay các Ngân hàng thương mại đều giảm lãi suất cho vay, nhưng lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội không giảm, dẫn đến khó khăn cho các hộ dân nghèo và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Đề nghị Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét giảm lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện cho người dân nghèo khi vay vốn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam    

 

 

04

Cử tri Bình Phước Thời gian qua, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh, trong đó giá cao su hạ thấp đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống người nông dân. Nhiều người dân vì không đủ chi phí cho các khoản chăm sóc cây và thuê nhân công thu hoạch mủ đã chặt bỏ hết cao su để trồng loại cây mới, gây lãng phí và tạo ra tâm lý lo lắng cho những người nông dân trồng cao su khác. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu có biện pháp ổn định giá cả các loại nông sản, đặc biệt là giá mủ cao su, đồng thời định hướng các loại cây trồng phù hợp, có tiềm năng lợi nhuận để giảm thiểu tình trạng thua lỗ trong đầu tư sản xuất nông nghiệp cho người nông dân. Chính Phủ    

 

 

05

Cử tri Bình Phước Theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ - CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ thì chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo không áp dụng cho những giáo viên không trực tiếp giảng dạy, kể cả những giáo viên trước đây đã có thời gian trực tiếp giảng dạy mà nay chuyển sang làm công tác khác. Quy định này gây thiệt thòi cho những giáo viên không trực tiếp giảng dạy. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 54/2011/NĐ - CP theo hướng quy định tính phụ cấp thâm niên đối với khoảng thời gian đã trực tiếp giảng dạy cho những giáo viên hiện tại không trực tiếp giảng dạy để đảm bảo công bằng giữa các giáo viên. Chính Phủ    

 

 

06

Cử tri Bình Phước Phản ánh trong những tháng đầu năm do ảnh hưởng của tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài ở một số tỉnh Miền Trung, Tây nguyên và một số địa phương trong tỉnh gây nên tình trạng khô hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng tăng cường chỉ đạo Ban Quản lý các hồ thủy lợi, hồ thủy điện điều tiết, cung cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm bớt thiệt hại cho người nông dân. Chính Phủ    

 

 

07

Cử tri Bình Phước Thời gian qua ở một vài địa phương xảy ra tình trạng một số công ty, doanh nghiệp không xử lý chất thải, hóa chất dùng trong công nghiệp đúng quy trình kỹ thuật quy định, mà có hành vi lén lút chôn chất thải xuống đất hoặc đổ ra các sông, suối…gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và cây trồng của người dân. Một số nơi, chất thải quá nhiều là nguyên nhân gây ra các bệnh hiểm nghèo cho người dân. Đề nghị Chính phủ quy định chế tài nghiêm khắc hơn để xử lý các công ty, doanh nghiệp cố tình vi phạm, gây ô nhiễm môi trường. Chính phủ    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Tổng Hợp
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 56
  • Hôm nay: 10972
  • Tháng hiện tại: 184800
  • Tổng lượt truy cập: 2676403