Công văn trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

I. Thẩm quyền của địa phương.

TT

Họ và tên cử tri
Nội dung kiến nghị
Thẩm quyền Trả lời Văn bản trả lời

Số CV đến

1

Nguyễn Vĩnh Thịnh
  Tổ 6, ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long
Lê Đình Hưng Đạo
Ấp Tân Lợi, xã Lộc Quang, Lộc Ninh
Về chính sách giao đất và cho thuê đất nông nghiêp tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 21/2013/QĐ - UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh có nhiều bất cập, thiếu công bằng giữa các hộ đồng bào người kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó quy định các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thì được giao đất không thu tiền sử dụng đất còn các hộ đồng bào khác thì cho thuê hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh lại quy định này tránh để thiệt thòi về quyền lợi cho các hộ nghèo không có đất sản xuất và phù hợp quy định của pháp luật. Sở TNMT  
X
 CV số 1227/STNMT-ĐKĐĐ  (11/8/2014)  
Số 348
(15/8/2014)

2

Phan Kim Toàn
 Thanh Hải, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long,
Nguyễn Văn Mạnh,
 ấp 2,  xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản và cử tri của các huyện Chơn Thành, Lộc Ninh tiếp tục kiến nghị
Việc thi công Quốc lộ 13 quá chậm gây khó khăn trong lưu thông cũng như việc sản xuất kinh doanh của các hộ dân sống trong khu vực này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường chức năng kiển tra, giám sát, làm việc với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành tuyến đường trên.
 
Sở GTVT  
X
CV số 761/SGTVT-KH (25/8/2014)

 

3

Nguyễn Vĩnh Thịnh
 tổ 6, ấp Thanh An, xã Thanh Lương phản ánh
Việc quy hoạch vành đai nhà máy xi măng Bình Phước rộng hơn 212ha bao trùm lên đường đi của nhân dân trong vùng bị quy hoạch dẫn đến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, vì đi chung con đường với nhà máy xi măng Bình Phước nên lượng xe lưu thông nhiều, xe chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho việc lưu thông, nhất là đối với các em học sinh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét làm đường đi mới nằm ngoài vành đai quy hoạch của Công ty xi măng Bình Phước, thuận lợi cho việc lưu thông của nhân dân trong khu vực. Sở GTVT  
X
CV số 761/SGTVT-KH (25/8/2014)

 

4

Lê Trung Biên
ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh kiến nghị:
Đường ĐT 756 đoạn từ xã Lộc Hiệp đến xã Minh Lập đã được nâng cấp sửa chữa, tuy nhiên, hiện nay còn khoảng 9km đoạn từ xã Thanh An đến xã Lộc Quang bị hư hỏng, xuống cấp nặng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm tiếp tục sửa chữa tuyến đường trên tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân.
 
Sở GTVT  
X
CV số 761/SGTVT-KH (25/8/2014)

 

5

Điểu Nân
xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng phản ánh
Tuyến đường từ Quốc lộ 14 đi vào xã Đồng Nai hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, đi lại rất khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và lưu thông của người dân trong xã. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sớm đầu tư, tu sửa, nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân.
 
Sở GTVT  
X
CV số 761/SGTVT-KH (25/8/2014)

 

6

Nguyễn Đức Hậu
xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp phản ánh
Tuyến đường ĐT759B từ huyện Bù Đốp đi cửa khẩu Hoàng Diệu hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống thoát nước không đảm bảo, vào mùa mưa thường gây ngập úng hoa màu và nước tràn vào nhà dân ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư, nâng cấp tuyến đường ĐT759B tạo điều kiện cho người dân ổn định sinh hoạt và sản xuất.
 
Sở GTVT  
X
CV số 761/SGTVT-KH (25/8/2014)

 

7

Điểu Khâm
 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng đề nghị:
Trong quá trình quy hoạch, đầu tư, xây dựng khu du lịch sinh thái Trảng cỏ Bù Lạch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án xây dựng phù hợp, giải quyết tốt mối quan hệ lợi ích giữa nhân dân và nhà nước, tránh để người dân bị thiệt thòi.
 
Đài PTTH
 
 
X
CV:614/PTTH-HC  (12/8/2014)

 Số 352

(15/8/2014)

8

Lê Đình Hưng Đạo
 ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh phản ánh
Theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, hệ thống ống nước của các trạm bơm nước phải cách mương thoát nước của các con đường từ 01m đến 03m. Tuy nhiên, công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hoàng Long đặt hệ thống ống nước của công ty trực tiếp xuống mương thoát nước của các con đường ở ấp Tân Hai, xã Lộc Phú và ấp Việt Tân, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh gây bức xúc cho nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý.
 
UBND huyện Lộc Ninh  
X
BC:117/BC –UBND  19/8/2014

Số 370

(22/8/2014)

9

Nguyễn Văn Thông
 ấp 3, xã Minh Long, huyện Chơn Thành  kiến nghị:
Theo Nghị định số 136/2013/NĐ - CP ngày 21/10/2013, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định đối với người đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được tăng mức phụ cấp từ 180.000đ/người/tháng lên 270.000đ/người/tháng, kể từ ngày 01/01/2014, nhưng hơn nửa năm nay các đối tượng này vẫn chưa được thụ hưởng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện việc chi trả phần phụ cấp tăng thêm cho các đối tượng này.
 
Sở LĐTB&XH  
X
CV: 1275/SLĐTBXH-VP  (12/8/2014)

Số 351

(14/8/2014)

10

Trần Thị Lan
 Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh kiến nghị:
Trên địa bàn tỉnh hiện nay có một số đối tượng là Hội viên Hội việt kiều yêu nước đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương, đồng thời được Tổng hội việt kiều yêu nước công nhận là thanh niên xung phong, nhưng các đối tượng này vẫn chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ - TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xem xét giải quyết. Sở LĐTB&XH  
X
CV: 1275/SLĐTBXH-VP (12/8/2014)

Số 351

(14/8/2014)

11

Phạm Đình Soạn
 ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương, thị Xã Bình Long phản ánh
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng, trong đó mặt hàng phân bón giả chiếm tỷ lệ cao trên thị trường gây thiệt hại rất lớn cho sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng Sở Công Thương  
X
CV: 1110/SCT- QLTT
(19/8/2014)

Số 368

(21/8/2014)

12

Nguyễn Thị Lan
 ấp 3, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm khảo sát và xây dựng đập thủy lợi Cần Lê để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mùa khô hạn cho các hộ dân trong khu vực gần suối Cần Lê của thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh.
 
Sở NN và PTNT  
 
 

 

13

Đỗ Duy Thống
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành kiến nghị:
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án quy hoạch đã lâu nhưng không thực hiện như: Dự án khu Công nghiệp Nam Chơn Thành với diện tích 500 ha, dự án Becamex Bình Phước, dẫn đến lãng phí quỹ đất, tiền của của Nhà nước và ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra lại tất cả các dự án đã quy hoạch trên, nếu không có khả năng thực hiện dự án, đề nghị sớm có biện pháp xử lý để nhân dân trong vùng quy hoạch ổn định cuộc sống, phù hợp với quy định của Luật Đất đai mới sửa đổi.
 
Sở KH&ĐT  
X
CV: 988/SKHĐT-KTĐN
(19/8/2014)

Số 372

(22/8/2014)
14
Lê Đình Hưng Đạo
ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh phản ánh
Em của ông là Hồ Trọng Dũng có vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước với số tiền là 50.000 triệu đồng, trên hồ sơ vay vốn của khách hàng có ghi hồ sơ vay không thế chấp nhưng Chi nhánh Ngân hàng Lộc Hiệp vẫn giữ sổ đỏ của người dân
NHNN - VN 
Chi nhánh tỉnh Bình Phước
X
 Số 290
(08/7/2014)


 
II. Thẩm quyền của Quốc hội, chính phủ và các Bộ ngành trung ương.
 

TT

Họ và tên
Nội dung kiến nghị
Thuốc CQ Trả lời Văn bản trả lời

Số CV đến

01

Cử tri Bình Phước Cử tri lo ngại trước tình hình Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và việc các tàu Trung Quốc có những hành động cố tình va, đâm vào tàu thực thi pháp luật và tàu đánh cá của Việt Nam gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu sớm có biện pháp đấu tranh hiệu quả hơn, kiên quyết hơn để buộc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời, trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa hoạt động đối ngoại, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc… Quốc hội  
CV: 55/BCTĐB-CTBĐ
(06/02/2015) 
Số 87
(25/02/2015) 

02

Cử tri Bình Phước  Cử tri tiếp tục kiến nghị Quốc hội sớm xem xét việc sửa đổi hoặc ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, trong đó nên quy định việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ ở 2 mức: tín nhiệm và không tín nhiệm, cho phù hợp, cụ thể và dễ đánh giá, đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ Quốc hội. Quốc hội CV: 55/BCTĐB-CTBĐ
(06/02/2015)  

Số 87
(25/02/2015) 

03

Cử tri Bình Phước 
Việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy thời gian qua tại địa phương gặp nhiều khó khăn, do Nghị định 171/2013/NĐ - CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, không quy định biện pháp chế tài đối với hành vi không nộp phí. Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 171/2013/NĐ – CP, trong đó quy định cụ thể biện pháp chế tài, để việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy tại địa phương thực hiện thuận lợi.
 
Chính phủ    

 

04

Cử tri Bình Phước 
Việc áp dụng biện pháp xử phạt đối với người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn là không hợp lý. Để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và giảm số lượng mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn trên trên thị trường, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn, đồng thời tăng cường biện pháp tuyên truyền và tiến hành thu hồi hết số lượng mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn trên thị trường trước khi áp dụng biện pháp xử phạt đối với người dân.
 
 (Bộ Công thương) X CV: 8050/BCT-KH  (20/8/2014)

Số 373

(25/8/2014)

05

Cử tri Bình Phước  Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại sách giáo khoa phổ thông của nhiều nhà xuất bản, trong đó có các loại sách giáo khoa in lậu không đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gây khó khăn cho các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh khi chọn mua sách giáo khoa. Do đó, Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có giải pháp quy định chuẩn mực, thống nhất về nội dung cũng như việc xuất bản sách giáo khoa đề các bậc phụ huynh yên tâm mua sách giáo khoa cho con em học tập. Chính phủ    

 

06

Cử tri Bình Phước 
Cử tri phản ánh: Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trình độ đại học hiện nay trên cả nước ngày càng tăng gây lãng phí trong đào tạo và tâm lý của người học. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có chính sách xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cụ thể cho từng giai đoạn, đào tạo theo nhu cầu, có trọng tâm, tránh việc đào tạo tràn lan, mất cân đối nguồn lao động, gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm ở các địa phương.
 
Chính phủ    

 

07

 Cử tri Bình Phước
Thời gian qua, tình trạng bắt trộm chó xảy ra trên nhiều địa phương trong cả nước gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, dẫn đến nhiều nơi người dân đã cùng nhau đánh chết kẻ trộm hoặc bị kẻ trộm hại chết khi truy đuổi theo giành lại chó. Bởi đối với đa số người dân bị mất trộm, chó không phải là tài sản thông thường mà là vật nuôi yêu quý, có giá trị về mặt tinh thần. Tuy nhiên, theo Bộ luật Hình sự hiện hành, tội trộm cắp chỉ hình thành nếu tài sản bị trộm có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng... nên những kẻ trộm chó hiện nay chỉ bị xử lý hành chính. Để đảm bảo trật tự trong nhân dân và đảm bảo tính răn đe đối với hành vi bắt trộm chó, cử tri đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó bổ sung hành vi bắt trộm chó thành một tội trong luật.
 
Chính phủ    

 

08 Cử tri tỉnh Bình Phước
Đề nghị tăng cường các chế tài, hình phạ đối với tội mua bán phụ nữ và trẻ em vì các quy định hiện hành của bộ luật hình sự chưa đủ răn đe, trong khi đó tình hình mua bán phụ nữ, tre em ở nông thôn ngày càng diễn biến phức tạp
 
- Kiến nghị tăng cường công tác giám sát tối cao đối với việc xét xử các vụ án tham ô, tham nhũng lớn hiện nay, bảo đảm xét xử đúng người đúng tội
Quốc hội X
Ủy ban tư pháp Quốc hội khóa XIII
CV: 2108/UBTP

Số 383

(03/9/2014)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tác giả bài viết: Anh Nam
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 59
  • Hôm nay: 10141
  • Tháng hiện tại: 183969
  • Tổng lượt truy cập: 2675572