Các Văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

1/ Báo cáo số 05/BC-SLĐTBXH ngày 19/01/2016 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2/ Công văn số 302/SLĐTBXH-VP ngày 27/01/2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII lĩnh vực lao động – tiền lương, bảo hiểm xã hội;

3/ Công văn số 303/SLĐTBXH-VP ngày 27/01/2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội;

4/ Công văn số 22/TTra-NV4 ngày 22/01/2016 của Thanh tra tỉnh về việc phúc đáp kiến nghị của cử tri;

5/ Công văn số 46/SNV-BTĐK ngày 27/01/2016 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6/ Công văn số 126/SKHĐT-KTĐN ngày 28/01/2016 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7/ Công văn số 165/STNMT-VP ngày 29/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo công văn số 34/UBND-KTTH;

8/ Công văn số 273/BNG-TTra ngày 28/01/2016 của Bộ Ngoại giao về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họpthứ 10, QH khóa XIII;

9/ Công văn số 301/STC-NS ngày 25/01/2016 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10/ Công văn số 444/BNN-TT ngày 15/01/2016 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước;

11/ Công văn số 731/BTC-HCSN ngày 15/01/2016 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII;

12/ Công văn số 827/BGTVT-TC ngày 20/01/2016 về việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

13/ Công văn số 396/SCT-KH ngày 21/3/2016 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

14/ Công văn số 541/CT-TCCB ngày 25/3/2016 của Cục thuế về việc phúc đáp công văn của UBND tỉnh về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

15/Công văn số 376/SLĐTBXH-VP ngày 30/3/2016 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16/Công văn số 332/GTVT-KH ngày 30/3/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

17/ Công văn số 88/NHNN-BPH5 ngày 28/3/2016 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

18/ Công văn số 90/BDT-KHTH ngày 31/3/2016 của Ban Dân tộc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

19/ Công văn số 419/SNN-VP ngày 30/3/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20/ Công văn số 654/SVHTTDL-TDTT ngày 31/3/2016 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

21/ Công văn số 0547/PCBP-KHKT ngày 23/3/2016 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Bù Đốp, Phú Riềng, Đồng Phú;

22. Công văn số 564/SYT-NVY ngày 29/3/32016 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

23. Công văn số 385/BCHQS-TM ngày 22/3/2016 của Bộ chỉ huy Quân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 
 
Tác giả bài viết: Mỹ Hạnh
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 324
  • Tháng hiện tại: 34757
  • Tổng lượt truy cập: 2221983