Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Thông báo số 32/TB-VPĐĐBQH 26/08/2016

Thông báo Lịch trực và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9/1945 –...

Tải về
29/BC-ĐĐBQH 30/01/2015

Báo cáo tình hình hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước...

Tải về
725/BGTVT-VT 20/01/2015

V/v trả lời ý kiến,kiến nghị của cử tri của các tỉnh: Bình...

Tải về
0116/PCBP-KD-KHKT 20/01/2015

V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ở thị xã Đồng Xoài...

Tải về
672/BTC-NSNN 16/01/2015

V/v trả lời ý kiến ,kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8...

Tải về
01/CV-BCĐ 12/01/2015

Về việc trả lời kiến nghị cử tri

Tải về
167/ĐĐBQH 25/12/2014

V/v đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của...

Tải về
168/BC-ĐĐBQH 25/12/2014

Báo cáo tổng hợp hợp ý kiến, kiến nghị cử tri...

Tải về
134/ĐĐBQH 08/10/2014

Đề nghị xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tải về
137/BC-ĐĐBQH 08/10/2014

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc...

Tải về
66/ĐĐBQH 09/07/2014

Về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử...

Tải về
32/BC-ĐĐBQH 27/03/2014

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Bảo vệ...

Tải về
31/BC-ĐĐBQH 21/03/2014

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ...

Tải về
30/BC-ĐĐBQH 20/03/2014

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Hôn nhân...

Tải về
29/BC-ĐĐBQH 17/03/2014

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp...

Tải về
15/BC-QH 10/02/2014

Báo cáo tổng kết chương trình công tác năm 2013 và phương...

Tải về
16/KH-ĐĐBQH 10/02/2014

Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước

Tải về
30/SGTVT-KH 14/01/2014

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tải về
134/BC-ĐĐBQH 15/10/2013

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc...

Tải về
135/ĐĐBQH 15/10/2013

V/v Đề nghị xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tải về
136/BC-ĐĐBQH 15/10/2013

Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát 9 tháng đầu năm...

Tải về
137/BC-ĐĐBQH 15/10/2013

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với các dự án luật...

Tải về
137/BC-ĐĐBQH 15/10/2013

Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp đối với các dự án luật...

Tải về
3307/BNV-TL 18/09/2013

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc...

Tải về
8986/BGTVT-ATGT 29/08/2013

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bình phước

Tải về
899/CAT-PC46 29/08/2013

V/v trả lời đơn kiến nghị

Tải về
11118/BTC-QLG 20/08/2013

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5,...

Tải về
11012/BTC-NSNN 19/08/2013

V/v trả lời ý kến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5, QH...

Tải về
84/ĐĐBQH 19/07/2013

V/v Đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tải về
83/BC-ĐĐBQH 19/07/2013

BÁO CÁOTổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc...

Tải về
6958/BGTVT-PC 15/07/2013

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước

Tải về
6751/BGTVT-ATGT 10/07/2013

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của tỉnh Bình phước

Tải về
6721/BGTVT-TC 09/07/2013

V/v trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Bình phước...

Tải về
1843/BTTTT-CXB 26/06/2013

V/v trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Tải về
2286/LĐTBXH-BTXH 25/06/2013

V/v Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội khóa XIII tại kỳ...

Tải về
2284/LĐTBXH- VP 24/06/2013

V/v trả lời chất của Đại biểu quốc hội

Tải về
2280/LĐTBXH-VP 24/06/2013

V/v trả lời chất của Đại biểu Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp...

Tải về
2279/LĐTBXH-VP 24/06/2013

V/v trả lời chất của Đại biểu Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp...

Tải về
2275/LĐTBXH-VL 24/06/2013

V/v trả lời Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tải về
99/TB- VP 20/06/2013

Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội...

Tải về
71/ĐĐBQH 20/06/2013

V/v: Điều chỉnh lịch TXCT của ĐBQH sau kỳ họp thứ năm, Quốc...

Tải về
63/ĐĐBQH 10/06/2013

V/v:Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc...

Tải về
55/BC-ĐĐBQH 16/05/2013

V/v báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt...

Tải về
54/ĐĐQH 16/05/2013

V/v đề nghị xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tải về
0794/PCBP-KHKT 13/05/2013

V/v báo cáo tình hình đầu tư, cấp điện cho hộ dân sau khi...

Tải về
24/KH-UBND 03/04/2013

V/v: Kế hoạch phân công tổ chức Hội nghị và chuẩn bị nội...

Tải về
1019/LĐTBXH-VP 29/03/2013

V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp Quốc hội khóa...

Tải về
1109/BTNMT-PC 28/03/2013

V/v trả kiến nghị của cử tri

Tải về
390/KH-UBTVQH13 20/03/2013

Kế hoạch tổng kết việc thi hành luật tổ chức Quốc hội năm...

Tải về
50/Ctr-UBND 20/03/2013

Chương trình làm việc năm 2013

Tải về
849/LĐTBXH-VP 19/03/2013

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ...

Tải về
258/BC-ĐKT 19/03/2013

V/v báo cáo tình hình kiểm tra công tác lấy ý kiến nhân dân...

Tải về
846/LĐTBXH-VP 19/03/2013

V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội...

Tải về
288/SNV-CCVC 19/03/2013

V/v góp ý dự thảo quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng...

Tải về
668/TTCP-KHTCHT 18/03/2013

V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội...

Tải về
489/VPQH-TH 15/03/2013

V/v Phối hợp tổ chức hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 16...

Tải về
83/PLĐTBXH 15/03/2013

V/v trả lời Công văn số 25 /ĐĐBQH

Tải về
383/UBTVQH13 14/03/2013

Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại...

Tải về
80/TB-UBND 14/03/2013

V/v thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh ngày 05/03/2013

Tải về
776/UBND-KTTH 13/03/2013

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tải về
41/KH-UBND 08/03/2013

Kế hoạch tổ chức triển khai công tác dân tộc năm 2013

Tải về
718/UBND-TD 07/03/2013

V/v thành lập tổ thẩm tra xác minh

Tải về
717/UBND-TD 07/03/2013

V/v tham mưu giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Xuân Noãn

Tải về
39/KH-UBND 07/03/2013

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dối với Dự thảo luật đất...

Tải về
687/UBND-TD 06/03/2013

V/v triển khai thực hiện Công văn số 3220/UBND-TD ngày...

Tải về
674/UBND-TD 06/03/2013

V/v thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch 1130 của...

Tải về
250/UBDTSĐHP 06/03/2013

V/v tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến...

Tải về
744/BNV-CCVC 04/03/2013

V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội...

Tải về
633/BNV-CQĐP 26/02/2013

V/v trả lời ý kiến của tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội...

Tải về
1195/BKHĐT-TH 23/02/2013

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ...

Tải về
15 /Ctr- ĐĐBQH 04/02/2013

Chương trình công tác năm 2013

Tải về
1692/BTC-TCHQ 31/01/2013

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp khóa...

Tải về
744/BGDĐT-VP 29/01/2013

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc...

Tải về
1131/UBTP13 28/01/2013

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4,...

Tải về
405/BGDĐT-VP 16/01/2013

V/v trả lời kiến nghị của tri gửi tới kỳ họp thứ 4,Quốc hội...

Tải về
706/BTC-NSNN 14/01/2013

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của tri tai kỳ họp thứ 4, Quốc...

Tải về
12811/BCT-KH 28/02/2012

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước

Tải về
 

Danh mục văn bản


Liên kết website

ViMed - VietNam Medical ĐÀO TẠO SEO
Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 354
  • Tháng hiện tại: 20328
  • Tổng lượt truy cập: 1877801