ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ NHẤT VÀ CHO Ý KIẾN BƯỚC ĐẦU CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ HAI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ NHẤT VÀ CHO Ý KIẾN BƯỚC ĐẦU CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ HAI

Sáng 18/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Đăng lúc: 18-08-2021 05:45:28 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 2 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 2 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 17/8-18/8/2021, phiên họp thứ 02 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Đăng lúc: 16-08-2021 05:42:09 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV: KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP CHO NHIỆM KỲ MỚI

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV: KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP CHO NHIỆM KỲ MỚI

Chiều 28/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV bế mạc Kỳ họp thứ Nhất sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đăng lúc: 29-07-2021 11:54:58 PM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2021-2026

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiếp tục công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất, chiều nay (28-7), Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Đăng lúc: 29-07-2021 11:37:21 PM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
ĐỀ NGHỊ GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

ĐỀ NGHỊ GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, chiều nay (22-7), các đại biểu thảo luận tại tổ về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và 5 năm 2021-2025.

Đăng lúc: 26-07-2021 05:35:21 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU 63 TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU 63 TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Tối nay (21-7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã họp công bố nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đăng lúc: 26-07-2021 05:19:38 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
ĐẠI BIỂU PHAN VIẾT LƯỢNG GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI

ĐẠI BIỂU PHAN VIẾT LƯỢNG GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI

Sáng nay (21-7) Quốc hội nghe báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên thường trực và Ủy viên chuyên trách.

Đăng lúc: 26-07-2021 05:10:21 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
ÔNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHÓA XV

ÔNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHÓA XV

Bắt đầu công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, chiều nay (20-7), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đăng lúc: 26-07-2021 05:01:39 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 58 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI: SẴN SÀNG CHO KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 58 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI: SẴN SÀNG CHO KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV

Sáng 14/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 58, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành chương trình đề ra.

Đăng lúc: 14-07-2021 11:38:06 PM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chiều ngày 08/4, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 11 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đăng lúc: 09-04-2021 05:14:21 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM 13 THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM 13 THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Chiều nay 7-4, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Đăng lúc: 07-04-2021 11:13:42 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
TÂN CHỦ NHIỆM MỘT SỐ ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

TÂN CHỦ NHIỆM MỘT SỐ ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

Sáng ngày 07/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Đăng lúc: 07-04-2021 10:59:10 PM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
ÔNG BÙI VĂN CƯỜNG ĐƯỢC BẦU LÀM TỔNG THƯ KÝ, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

ÔNG BÙI VĂN CƯỜNG ĐƯỢC BẦU LÀM TỔNG THƯ KÝ, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Sáng 07/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Theo đó, ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, được bầu vào vị trí Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đăng lúc: 07-04-2021 10:51:35 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
ÔNG PHẠM MINH CHÍNH TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ÔNG PHẠM MINH CHÍNH TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều ngày 05/4/2021, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, ông Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đăng lúc: 06-04-2021 11:18:26 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
ĐOÀN ĐBQH TỈNH: NHIỀU HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TẠI QUỐC HỘI KHÓA XIV

ĐOÀN ĐBQH TỈNH: NHIỀU HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TẠI QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn tất công tác đánh giá tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Đăng lúc: 05-04-2021 12:18:01 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương đình Huệ, sáng ngày 05/4/2021, sau khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đăng lúc: 05-04-2021 12:00:40 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
ÔNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

ÔNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Tiếp tục công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng nay 31-3, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đăng lúc: 31-03-2021 10:05:31 PM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ẤN TƯỢNG ĐẬM NÉT VỊ NỮ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ẤN TƯỢNG ĐẬM NÉT VỊ NỮ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

Nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV đã thành công với những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện. Gắn liền với thành công của nhiệm kỳ Quốc hội là dấu ấn đậm nét của vị nữ Chủ tịch đầu tiên của Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đăng lúc: 30-03-2021 10:06:17 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Chiều nay 30-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đăng lúc: 30-03-2021 09:59:16 PM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội
TRONG NHIỆM KỲ KHÔNG ĐỂ KẾT ÁN OAN NGƯỜI KHÔNG CÓ TỘI

TRONG NHIỆM KỲ KHÔNG ĐỂ KẾT ÁN OAN NGƯỜI KHÔNG CÓ TỘI

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay 30-3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đăng lúc: 30-03-2021 05:44:42 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kỳ họp Quốc hội

Các tin khác

1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau
 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 1400
  • Tháng hiện tại: 31810
  • Tổng lượt truy cập: 2169625