Đoàn đại biểu Quốc hổi tỉnh Bình Phước thảo luận đóng góp ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV, chiều 31/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường vế Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.
 Description: cac-dai-bieu-thao-luan-ve-du-kien-chuong-trinh-giam-sat-cua-quoc-hoi-giadinhvietnam.com 1
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình
Trước đó, ngày 23-5, Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.
Theo tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.
Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4; tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và giám sát chuyên đề
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và giám sát chuyên đề.
Việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề dựa trên các tiêu chí là những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân quan tâm; gắn với việc xây dựng, thi hành pháp luật; không thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật mới có hiệu lực thi hành trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm đề xuất. Các nội dung được lựa chọn cũng không trùng với các chuyên đề giám sát đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong thời gian 18 tháng tính đến thời điểm đề xuất. Đồng thời phải đảo đảm cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực; phạm vi giám sát phù hợp với điều kiện thực hiện của các cơ quan của Quốc hội.
Về số lượng chuyên đề giám sát của các cơ quan, trong năm 2018, đề nghị Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại 2 kỳ họp trong năm; Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại phiên họp tháng 8 và tháng 9/2018; Hội đồng Dân tộc giám sát không quá 3 chuyên đề, mỗi Ủy ban giám sát không quá 2 chuyên đề.
Về đề xuất nội dung giám sát chuyên đề, trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2 trong 4 nội dung:
Một là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (dự kiến giao Uỷ ban Kinh tế giúp chủ trì về nội dung).
Hai là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội (dự kiến giao Uỷ ban Tài chính, Ngân sách giúp chủ trì về nội dung).
Ba là, việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (dự kiến giao Uỷ ban Quốc phòng và An ninh giúp chủ trì về nội dung).
Bốn là, việc thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi (dự kiến giao Hội đồng Dân tộc giúp chủ trì về nội dung).
Description: Description: http://media.quochoi.vn/Uploads/Originals/2016/11/17/201611171511255605_NDN_4340-Phan%20Vi%E1%BA%BFt%20L%C6%B0%E1%BB%A3ng-B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg?width=780
Ông Phan Viết Lượng - ĐBQH t​ỉnh cho ý kiến về nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội
Đóng góp ý kiến về Dự kiến chương trình giám sát năm 2018, đại biểu Phan Viết Lượng đánh  giá 4 nội dung giám sát do Ủy ban thường vụ Quốc hội trình đã được chuẩn bị công phu thuyết phục, rất khó lựa chọn 2 trong 4 nội dung đó. Đối với vấn đề bức xúc nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội không trùng với các chuyên đề giám sát đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát. Cả 4 nội dung giám sát đều đáp ứng các yêu cầu, nhưng nội dung giám sát việc thực hiện chức trách pháp luật về sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có ưu thế hơn vì sát với yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
Về nội dung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, việc quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội thì đáp ứng ở mức thấp hơn. Nguyên nhân là do đã có sự đánh giá của Chính phủ trong quá trình xây dựng dự án luật quản lý nợ công, nếu cần có thể xem xét để kiểm toán nhà nước chọn giám sát chuyên đề trong thời gian tới. Đối với vấn đề về gắn với xây dựng thi hành luật, cả 4 nội dung giám sát đều đáp ứng như nội dung giám sát việc thực hiện chức trách pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi có ưu thế hơn và gắn trực tiếp với việc xây dựng dự án luật, hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số và miền núi dự kiến Quốc hội cho ý kiến vào năm 2018.
Với sự phân tích so sánh như trên, đại biểu Phan Viết Lượng đề nghị chọn hai nội dung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.
Để tạo điều kiện việc tiếp thu ý kiến đại biểu, chỉnh lý hoàn thiện nội dung, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho biết, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đến các vị đại biểu Quốc hội và các chuyên đề giám sát năm 2018 và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chương trình giám sát năm 2018. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội sẽ lựa chọn 2 chuyên đề để Quốc hội giám sát tối cao. Hai chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát và báo cáo với Quốc hội.
Theo chương trình nghị sự, sáng ngày 12-6-2017, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.
Tác giả bài viết: VNL
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 718
  • Tháng hiện tại: 41062
  • Tổng lượt truy cập: 2228288