Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII ngày 30/10/2013:

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Dự án Luật đấu thầu sửa đổi và nghe Chính Phủ báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh
          Tiếp tục chương trình nghị sự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, Buổi sang, Quốc hội nghe Chính Phủ báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh chiều ngày 29/10/2013; Buổi chiều Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án luật Đấu thầu sửa đổi.

          Theo tờ trình của Chính Phủ, việc ban hành Luật Đấu thầu năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 cùng với hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành hai Luật này đã góp phần thiết lập môi trường minh bạch, cạnh tranh cho các hoạt động đấu thầu phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo cơ sở để chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ, công trình, giúp tiết kiệm nguồn vốn có hạn của nhà nước.

          Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động đấu thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước cũng bộc lộ một số bất cập, thể hiện nổi bật trên các mặt như: tính chuyên môn, chuyên nghiệp trong hoạt động đấu thầu chưa đồng đều và còn hạn chế ở một số địa phương; chất lượng, hiệu quả thực hiện một số công việc chuẩn bị cho hoạt động đấu thầu chưa cao; vấn đề quản lý sau đấu thầu chưa được thực hiện thường xuyên và chưa được quan tâm đúng mức… Một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động đấu thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước là do những hạn chế của hệ thống pháp luật về đấu thầu. Các quy định về đấu thầu còn tản mạn, thiếu tính đồng bộ và thống nhất. Hiện nay lĩnh vực đấu thầu đang được chia nhỏ, quản lý không tập trung do được quy định rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau gây nên tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các văn bản, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Do vậy, cần thiết phải ban hành Luật Đấu thầu (sửa đổi) với tư cách là luật chung, pháp điển hóa các nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về hoạt động đấu thầu, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng một lĩnh vực và bảo đảm tính thống nhất, minh bạch của hệ thống pháp luật.

          Dự thảo Luật bao gồm 9 chương và 109 điều với kết cấu rõ ràng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong đấu thầu nghiên cứu, áp dụng, Nội dung của Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (Điều 2), đồng thời sửa đổi và/hoặc bổ sung một số nội dung mới  như:  Yêu cầu nhà thầu nước ngoài liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (Điều 5 Dự thảo Luật);  Ưu đãi nhà thầu và hàng hóa trong nước (Điều 12 Dự thảo Luật); Khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Điều 12, Điều 14 Dự thảo Luật).

          Như vậy, Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) trình Quốc hội đã được Chính phủ hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế (WB, ADB, JICA, Liên minh Châu Âu...), cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia về đấu thầu trong nước, quốc tế và người dân thông qua các hội nghị, hội thảo, văn bản đề nghị đóng góp ý kiến, cổng thông tin điện tử của Chính phủ, cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cổng thông tin điện tử của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và ý kiến góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

          Phát biểu thảo luận tại Hội trường về dự án luật đấu thầu ( sửa đổi), bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước kiến nghị  xem xét lại phạm vi điều chỉnh của dự án luật tại điểm a khoản 1, điều 1, theo đó,  tổ chức khoa học và công nghệ công lập có thể là cơ quan nhà nước, hoặc là đơn vị sự nghiệp công lập do đó, nên bỏ cụm từ tổ chức khoa học và công nghệ công lập; đồng thời cần quy định cụ thể hơn dự án, lĩnh vực nào thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Đầu tư, dự án nào thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật đấu thầu, nhằm tránh gây ra sự xung đột trong việc áp dụng pháp luật về  đấu thầu.

          Đối với các Quy đinh về sử dụng ngôn ngữ trong đấu thầu -  Điều 9 dự thảo sửa đổi,  đề nghị đối với đấu thầu quốc tế bắt buộc phải sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh, không được sử dụng duy nhất tiếng Anh, sẽ gây khó khăn cho Doanh nghiệp trong nước khi tham gia đấu thầu Quốc tế; Về ưu đãi thầu ( điều 15 )  Đối tượng được hưởng ưu đãi đối với đấu thầu trong nước bao gồm: Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ. Đề nghị cần phải quy định giải thích cụ thể doanh nghiệp nhỏ để việc áp dụng luật thuận tiện và thống nhất trong thực tiễn; Quy định về đấu thầu quốc tế ( điều 16 ) Trường hợp gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa trong nước sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá cả; Dự thảo luật không đưa ra được tiêu chí cụ thể như thế nào là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá cả về hàng hóa, thế nào là không có khả năng đáp ứng yêu cầu để cung cấp dịch vụ…và giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Đề nghị quy định cụ thể ngay trong luật. Hạn chế tình trạng luật khung, luật ống khó áp dụng ngay trong thực tế.

          Ngoài ra, đại biểu còn đóng góp nhiều kiến nghị cụ thể về các điểu kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu ( Điều 17 ); Quản lý nhà nước về đấu thầu là chỉ có cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; Quy định về Đấu thầu hạn chế ( Điều 22).

          Theo chương trình, ngày 31/10/2013, Quốc hội Thảo luận ở hội trường về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế) và Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015. Phiên họp này được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.
Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Long
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 47
  • Hôm nay: 11368
  • Tháng hiện tại: 185196
  • Tổng lượt truy cập: 2676799