Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

Buổi chiều ngày 14/11/2013, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước thảo luận tại tổ cùng các đoàn: Kiên Giang và Ninh Bình
          Theo tờ trình của Chính Phủ việc xây dựng Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) là nhằm đáp ứng các yêu cầu khách quan của đời sống hôn nhân và gia đình nước ta trong tình hình mới; bám sát thực tiễn cuộc sống, đồng thời có dự báo tình hình trong thời gian tới, tạo điều kiện tốt hơn cho người dân tự giác chấp hành pháp luật; bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân đã có nhiều sửa đổi, bổ sung trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp; kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam đã được ghi nhận trong các Luật hôn nhân và gia đình năm 1959, 1986 và 2000; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật cũng như sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

          Việc sửa đổi Luật Hôi nhân và gia đình, trước hết là nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 được thông qua tại Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó nhấn mạnh “xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”; Bảo đảm phù hợp với các quy định của sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng bộ với các luật hiện hành khác có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình, đặc biệt là Bộ luật dân sự năm 2005. Tôn trọng và có cơ chế pháp lý đầy đủ để bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ bà mẹ, trẻ em và những người yếu thế khác; quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức khác có liên quan; lợi ích của gia đình, của Nhà nước và xã hội; Kế thừa các nguyên tắc cơ bản, các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; sửa đổi các quy định đã có nhiều bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành, đồng thời bổ sung các quy định để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh phù hợp với quá trình thay đổi của gia đình hiện đại và đời sống xã hội; bảo đảm tính khả thi của Luật hôn nhân và gia đình; và bảm đảm sự tương thích giữa pháp luật về hôn nhân và gia đình nước ta với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước về hôn nhân và gia đình phù hợp với đặc điểm văn hóa, pháp lý và điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta.

          Dự thảo Luật sửa đổi lần này gồm 135 điều, được bố cục thành 9 Chương. Như vậy, so với Luật hiện hành, dự thảo có 54 điều mới, 62 điều được sửa đổi, bổ sung,  bãi bỏ 2 chương, Lời nói đầu và 9 điều so với Luật hiện hành1], nâng tổng số điều từ 110 điều lên 135 điều. Về nội dung có những điểm mới được bổ sung như: nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, trách nhiệm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; đại diện cho nhau giữa vợ và chồng; chế độ tài sản của vợ, chồng; nghĩa vụ và quyền giữa cha mẹ, con và giữa các thành viên khác của gia đình; xác định cha, mẹ, con; ly hôn, ly thân; giải quyết hậu quả pháp lý của việc nam nữ chung sống với nhau như vợ, chồng mà không đăng ký kết hôn.

          Các vị đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải ban hành luật sửa đổi và đóng góp nhiều ý kiến về vấn đề áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình:  Luật hiện hành quy định chung đối với các phong tục, tập quán không trái với những nguyên tắc luật định thì “được tôn trọng và phát huy” trong quan hệ hôn nhân và gia đình, nhưng do thiếu cơ chế pháp lý để thực hiện nên tính khả thi chưa cao. Dự thảo Luật đã bổ sung khái niệm “tập quán về hôn nhân và gia đình” (Khoản 2, Điều 7), đồng thời, quy định các điều kiện đối với tập quán được áp dụng trong quan hệ hôn nhân và gia đình (Điều 6) về Điều kiện kết hôn, về việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn:  khẳng định rõ ”Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không làm phát sinh quan hệ hôn nhân”, nhưng nếu sau đó họ đi đăng ký kết hôn thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn (Điều 13). Về chế độ tài sản của vợ chồng; Về chế định ly thân, kết hôn đồng giới...

          Tham gia thảo luận, đóng góp về dự án luật Hôi nhân và gia đình sửa đổi,  đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước đề nghị cần thống nhất công nhận việc áp dụng tập quán pháp trong hôn nhân và gia đình và đề nghị làm rõ hơn khái niệm tập quán pháp áp dụng trong quan hệ hôn nhân và gia đình, nhất là áp dụng tập quán trong đồng bào dân tộc. Mỗi dân tộc có tập quán riêng và 2/3 số đó là tập quán liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình, do đó, đề nghị Chính Phủ cần nghiên cứu các công trình nghiên cứu về các tập quán trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm cơ sở trong việc áp dụng tập quán trong quan hệ hôn nhân và gia đình để đảm bảo tính khả thi của pháp luật.

          Về điều 44: Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, khoản 4 quy định, Trong trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thỏa thuận của cả vợ chồng.  Đề nghị cần làm rõ khái niệm “nguồn sống duy nhất của gia đình” để tránh tình trạng không thoả thuận được trên thực tế do các đương sự lách luật, cho rằng tài sản riêng đó không phải là nguồn sống duy nhất. Về chế định ly thân 5.
Vế chế định ly thân, đây là một chế định mới được bổ sung trong dự thảo Luật, được định nghĩa là “tình trạng hôn nhân mà vợ chồng không có nghĩa vụ sống chung với nhau được Tòa án công nhận theo yêu cầu của vợ, chồng” (khoản 14, Điều 7). Dự thảo Luật quy định việc giải quyết yêu cầu ly thân, hậu quả của ly thân, chấm dứt ly thân và giải quyết yêu cầu ly hôn trong thời gian ly thân. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, dự thảo luật chưa quy định thời hạn ly thân và hậu quả pháp lý của việc ly thân, dễ tạo kẽ hở pháp lý cho việc lạm dụng chế định này trong thực tiễn, đề nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa chế định này vào luật.

          Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Hôn nhân và gia đình ( sửa đổi ) vào kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII cuối năm nay
 

Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Long
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 53
  • Hôm nay: 10785
  • Tháng hiện tại: 184613
  • Tổng lượt truy cập: 2676216