SẼ TRÌNH QUỐC HỘI HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN CHO PHÙ HỢP

Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nêu rõ: Các cơ quan của Chính phủ đang tiếp tục đánh giá chính sách thuế đối với tài sản nói chung và đối với đất đai nói riêng, trong đó có chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó sẽ trình Quốc hội hoàn thiện chính sách thuế đối với đất đai, tài sản cho phù hợp...
Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 với 94,41% đại biểu Quốc hội tán thành.

Giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ: Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến tại Hội trường về Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

 
Đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật và thể hiện rõ chính sách miễn, giảm thuế đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội; Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện tổng kết, đánh giá tổng thể chính sách thu liên quan đến đất đai, trong đó có thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời, lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản, trong đó đã đề xuất đưa đất nông nghiệp vào đối tượng không chịu thuế tài sản để tiếp tục thực hiện kết quả đạt được của chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện hành (dự kiến nếu Luật Thuế tài sản được ban hành sẽ thay thế cho Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp).

Tuy nhiên, trong quá trình gửi xin ý kiến về dự án Luật Thuế tài sản còn có nhiều ý kiến rất khác nhau. Do đó, các cơ quan của Chính phủ đang tiếp tục đánh giá tổng thể chính sách thuế đối với tài sản nói chung và đối với đất đai nói riêng, trong đó có chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó sẽ trình Quốc hội hoàn thiện chính sách thuế đối với đất đai, tài sản cho phù hợp trong thời gian tới. Do vậy, trước mắt để đảm bảo thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất Quốc hội cho phép ban hành Nghị quyết để kéo dài việc thực hiện chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong giai đoạn vừa qua đến hết năm 2025.

Đại biểu Hoàng Văn Cường – Đoàn Đại biểu Thành phố Hà Nội đồng tình với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính- Ngân sách là tiếp tục miễn thuế đất nông nghiệp vì có tác dụng hỗ trợ cho người nông dân, nhất là trong giai đoạn phòng chống và khắc phục đại dịch Covid-19 gây ra.

Tuy nhiên, đại biểu Hoàng Văn Cường bày tỏ băn khoăn với việc duy trì chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp một thời gian dài có thể làm mất ý nghĩa của loại thuế này. Bởi thuế sử dụng đất nông nghiệp có ba chức năng cơ bản gồm: chức năng điều tiết hành vi sử dụng đất vì có thuế người sử dụng hiệu quả mới giữ đất, còn người sử dụng không hiệu quả sẽ không giữ đất; chức năng phân phối lại thông qua việc buộc những người sử dụng đất đai nhiều sẽ tạo ra nguồn lực để đóng một phần thu nhập phân phối cho những người còn lại; chức năng đóng góp cho ngân sách.

 
Đại biểu Hoàng Văn Cường – Đoàn Đại biểu Thành phố Hà Nội.

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, việc thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ giảm thu chưa đến 10.000 tỷ đồng, không ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, phần kinh phí này cũng không thể thúc đẩy phát triển nông nghiệp, cũng như hỗ trợ đời sống nông dân, vì nếu chia đều cho khoảng 11.000 hộ nông dân thì mỗi hộ chỉ được miễn chưa đến 1 triệu đồng/năm. Con số này không có ý nghĩa nhiều với họ. Trong khi đó, việc miễn thuế sử dụng đất cũng tạo ra tình trạng bình quân hóa, tức là chức năng phân phối lại từ người sử dụng đất nhiều cho người sử dụng ít không được thực hiện. Điều này cũng dẫn đến không thực hiện được chức năng điều tiết hành vi sử dụng đất nông nghiệp, vì không phải nộp thuế nên người sử dụng đất dù không sử dụng cũng cứ nhận, nhận càng nhiều càng tốt, đây cũng là một nguyên nhân thúc đẩy việc bỏ hoang đất.

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, dù rằng bỏ hoang đất không phải do chính sách thuế, nhưng xu hướng chuyển dịch lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp, hay người hết tuổi lao động không sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế nên họ vẫn cứ để đất đấy, trong khi những người có nhu cầu sử dụng đất lại không có đất để sản xuất. Vì vậy, không chỉ gây lãng phí đất nông nghiệp mà còn cản trở tích tụ đất đai để thực hiện xu hướng sản xuất nông nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang được khuyến khích.

Với những lý lẽ nêu trên, đại biểu Hoàng Văn Cường nêu quan điểm: Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp kéo dài trong 20 năm đến nay đã không còn tác dụng, mà chỉ có tác dụng một thời gian ngắn như di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói sau khi thống nhất đất nước cần miễn thuế nông nghiệp trong 1 năm để khoan sức dân. Do vậy, đến lúc cần phải nhanh chóng có chính sách mới là thu thuế đất nông nghiệp và thuế đó sẽ dành để chi trả cho những người dân không sử dụng đất nữa như chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, để sử dụng đất có hiệu quả cao nhất, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Giải trình rõ hơn về vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, cần tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh bỏ hoang hóa đất để hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn và tái cơ cấu nông nghiệp.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, việc để xảy ra đất hoang hóa là do nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải chỉ riêng nguyên nhân do chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp và việc xử lý cá nhân, tổ chức để đất hoang hóa phải tuân theo Luật Đất đai. Để triển khai Nghị quyết số 19 của Trung ương, Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 25 của Quốc hội về kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm, đặc biệt là chiến lược cải cách hệ thống thuế, Chính phủ đã yêu cầu tổng kết đánh giá tổng thể chính sách thu liên quan đến đất đai, trong đó có chính sách liên quan đến thuế sử dụng đất nông nghiệp. Vì vậy, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết, đánh giá tất cả các luật liên quan về thuế để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế. Trong đó trình Quốc hội hoàn thiện chính sách thuế đối với đất đai, tài sản cho phù hợp trong thời gian tới, có đề xuất mới là đưa đất nông nghiệp vào tính toán chịu thuế trong Luật Thuế tài sản.

Kết luận về vấn đề trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định: Đa số các đại biểu Quốc hội thống nhất việc kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 nhằm thể chế hóa quan điểm và chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Song cũng có ý kiến là nên xây dựng một nghị quyết mới hoặc sửa Luật Sử dụng đất nông nghiệp.

Về thời gian, có một số ý kiến thống nhất với việc kéo dài 5 năm và sau đó sẽ tiến hành sửa Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp gắn với sửa Luật Đất đai cũng như là Luật Xây dựng, Luật Thuế tài sản. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị là thời gian miễn thuế là 10 năm, kéo dài cho đến năm 2030. Có ý kiến đề nghị cần bổ sung các quy định chặt chẽ hơn trong Nghị quyết để chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực sự đúng đối tượng, hạn chế việc bỏ hoang hóa ruộng đất và tránh lãng phí nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cũng có kiến đề nghị cần kiểm kê, đánh giá lại việc sử dụng đất nông nghiệp hiện nay để có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn, kể cả những mặt trái của chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, cần thấy rõ được 3 chức năng của thuế. Đó là công cụ quản lý, thúc đẩy phát triển nền kinh tế; chức năng phân phối lại và thu ngân sách, để khi xây dựng chính sách cần phải đảm bảo toàn diện hơn. Cũng có ý kiến đề nghị thu 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích không canh tác sau 12 tháng bỏ hoang hóa. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội đã được tổng hợp, xem xét kỹ lưỡng./.
Tác giả bài viết: Theo nguồn - Bích Lan (Cổng thông tin điện tử Quốc hội)
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 657
  • Tháng hiện tại: 41001
  • Tổng lượt truy cập: 2228227