Những kiến nghị của cử tri Bình Phước với Trung ương

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội và Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội, trong các ngày từ 1 đến 10-10-2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh. Sau đợt tiếp xúc này, những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận như sau:
Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi đối với một số quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố như sau: Tại Khoản 5, Điều 2 sửa đổi, bổ sung Điều 14 về phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, quy định: “Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (loại 1: được khoán phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; loại 2: 13,7 lần mức lương cơ sở; loại 3: 11,4 lần mức lương cơ sở)”. Theo quy định nêu trên, mức khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, để chi trả hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là quá thấp, chưa đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho cán bộ ở cơ sở (16,0 lần mức lương cơ sở/14 người, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế). Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, nâng mức khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho cán bộ ở cơ sở, nhằm động viên họ an tâm công tác, gắn bó lâu dài với địa phương.
 

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn bị dịch tả châu Phi tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú - Ảnh: NHƯ NAM

Tại Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung Điều 14a, với quy định: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người... với các chức danh: Bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận. Theo quy định này, đối với những khu dân cư có từ 600 hộ trở lên mà chỉ có 3 chức danh thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ, chưa nói đến việc có khu dân cư chỉ có 2 người do bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố. Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét lại quy định này cho phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương.

Cử tri đồng tình với chính sách tinh gọn biên chế nhằm hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng và Nhà nước ta, tuy nhiên theo nội dung triển khai chi tiết tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, nhưng còn băn khoăn đối với 2 vấn đề sau: Thứ nhất, so với quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP thì mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm. Do đó, nghị quyết HĐND tỉnh phải cân đối quy định mức phụ cấp cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã thấp hơn trước. Điều này ảnh hưởng đến đời sống của người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thứ hai, quy định cắt giảm một số chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố đều nhau giữa các địa phương trong cả nước là chưa phù hợp vì đối với các địa phương có địa bàn rộng, dân cư sinh sống thưa thớt, vùng biên giới, hải đảo, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số thì việc cắt giảm này làm ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý, phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật tại các cơ sở.

Việc thực hiện truy thu tiền đối với một số đối tượng làm hồ sơ giả được cấp hưởng chính sách thương binh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Có những đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương, một số thuộc trường hợp gia đình nghèo, ốm đau, già yếu... do đó, địa phương đang rất lúng túng trong việc thực hiện truy thu tiền của các đối tượng này. Cử tri đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho chủ trương xử lý đối với những trường hợp này để địa phương sớm có cơ sở thực hiện, tránh gây bất bình trong nhân dân.

Các đối tượng đã thôi việc nhận trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 176-HĐBT ngày 9-10-1989, của Hội đồng Bộ trưởng quy định về sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh hiện nay tuổi đã cao, một số đối tượng khó khăn về kinh tế. Cử tri cho rằng, so với quy định hiện hành thì các đối tượng thôi việc theo Quyết định số 176-HĐBT thì có nhiều thiệt thòi, vì chế độ nhận được ít, ngoài ra không có chế độ hỗ trợ nào khác. Đề nghị Chính phủ quan tâm nghiên cứu có chế độ hỗ trợ đối với các đối tượng này để giảm bớt thiệt thòi, đồng thời giúp họ có điều kiện sinh sống tốt hơn.
 

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì mức hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi trong khoảng từ 25.000-30.000 đồng/kg lợn hơi. Cử tri cho rằng mức hỗ trợ này thấp, người chăn nuôi vẫn còn thiệt hại nhiều dẫn đến khó khăn về kinh tế. Cử tri đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm nâng mức hỗ trợ tiêu hủy lợn bị dịch bệnh để giảm bớt thiệt hại cho người nông dân, có kinh phí tiếp tục gia tăng sản xuất phát triển kinh tế.
 

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định triển khai nhiều dự án lớn nhằm mục đích phát triển kinh tế, xã hội đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Đã có những dự án triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt được mục đích đề ra. Tuy nhiên, còn nhiều dự án đề ra không đảm bảo tiến độ, gây lãng phí ngân sách nhà nước và ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân trong vùng dự án, như dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, dự án Nhà máy luyện gang và phôi thép Quảng Bình... Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần cân nhắc kỹ tính khả thi và những điều kiện thực hiện đối với các dự án nhằm đảm bảo các dự án đề ra thực hiện đúng tiến độ, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội cho đất nước.
 

Cử tri phản ánh: Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều chuyên mục quảng cáo sản phẩm tiêu dùng và thực phẩm chức năng. Theo thông tin quảng cáo thì các loại sản phẩm này có rất nhiều tính năng ưu việt, tuy nhiên khi người tiêu dùng mua về sử dụng thì nhận ra sản phẩm không tốt như quảng cáo, thậm chí là không có tác dụng gì. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nghiêm hoạt động quảng cáo sản phẩm tiêu dùng đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm trước khi cho đăng quảng cáo để tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm đối với những công ty quảng cáo sản phẩm sai sự thật để răn đe và phòng ngừa.

 

Cử tri kiến nghị: Hiện nay, theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì các đối tượng là thanh niên xung phong chỉ được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh là không phù hợp. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng xem xét nâng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các đối tượng này lên 100% như các đối tượng là người có công với cách mạng cho công bằng và phù hợp.
 

Cử tri phản ánh, thời gian qua, Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam đã nghiên cứu, tuyển chọn và công bố một số giống cây cao su như BP260, LH83/85 cho sản lượng mủ cao, phát triển và sinh trưởng tốt hơn các loại giống cao su khác. Tuy nhiên, khi người dân mua về trồng và chăm sóc từ 6-8 năm, khi khai thác thì sản lượng mủ thấp, cây phát triển và kháng bệnh kém không giống như công bố, nên gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xử lý và xem xét giải pháp hỗ trợ người nông dân.

Tác giả bài viết: Theo nguồn - N.N (tổng hợp) (Báo Bình Phước)
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 559
  • Tháng hiện tại: 40903
  • Tổng lượt truy cập: 2228129