Bế mạc phiên họp thứ năm của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

Sáng 22/12, sau 3,5 ngày làm việc tích cực khẩn trương, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành bế mạc phiên họp thứ năm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ năm của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, sau 3,5 ngày làm việc tích cực khẩn trương, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ năm với nhiều nội dung quan trọng.

Thứ nhất, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 và bước đầu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV.

Từ thực tế diễn biến kỳ họp và trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, của cử tri và dư luận chung cả nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng kỳ họp thứ 2 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc, tiếp tục tinh thần đổi mới dân chủ, trách nhiệm cao và thể hiện rõ tính tranh luận, được cử tri đồng tình ủng hộ.

Đề nghị Tổng thư ký Quốc hội nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 gửi các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan. Tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 để xin ý kiến các cơ quan hữu quan và đại biểu Quốc hội. Đồng thời đề nghị thực hiện nghiêm túc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng thời gian cho nội dung chất vấn, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội giữa 2 kỳ họp để đảm bảo tuyên truyền một cách toàn diện, hài hòa các hoạt động của Quốc hội tới cử tri cả nước.

Thứ hai, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 2 dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Chủ tịch nước và ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội. Đề nghị thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Tổng thư ký nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại phiên họp và lấy ý kiến các cơ quan hữu quan để hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại phiên họp sau. Riêng nội dung này nên mời thêm một số chuyên gia về ngôn ngữ và mời Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện hàn lâm khoa học, xã hội Việt Nam góp ý kiến về dự thảo nghị quyết về thể thức kỹ thuật văn bản và sử dụng ngôn ngữ trong văn bản.

Thứ ba, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức. Đề nghị Ủy ban Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Ủy ban thường vụ xem xét thông qua.

Thứ tư, cho ý kiến về việc ban hành nghị định của Chính phủ về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho thành phố Hà Nội. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng các quy định về cơ chế tài chính, ngân sách trong dự thảo nghị định chưa thể hiện rõ cơ chế đặc thù. Đề nghị Chính phủ theo thẩm quyền cần xác định rõ phạm vi, nội dung, cơ chế có tính đột phá mạnh mẽ hơn, nhất là các vấn đề về phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội. Do đó khi ban hành nghị định nêu trên Chính phủ cần bám sát Điều 74 của Luật ngân sách nhà nước và Điều 21 của Luật thủ đô để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đúng thẩm quyền, tạo động lực phát triển cho thủ đô Hà Nội, khắc phục những tồn tại của quy định hiện hành. Đề nghị Thường trực của Ủy ban Tài chính, Ngân sách phối hợp với Tổng thư ký Quốc hội chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung này để Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu.

Thứ năm, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc bố trí vốn đầu tư cho tcác dự án của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2017-2020 và các đề án của Kiểm toán về tổ chức biên chế, vị trí việc làm và tổ chức Đại hội các cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14 - ASOSAI vào năm 2018. Về cơ bản thống nhất với Tờ trình của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của cơ quan thẩm tra. Đề nghị Kiểm toán nhà nước phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến phiên họp, hoàn chỉnh các đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện, bảo đảm đúng đường lối, đúng chủ trương của Đảng và đúng các quy định của pháp luật. Riêng đối với đề án về tổ chức biên chế, vị trí việc làm đề nghị Kiểm toán nhà nước hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị và tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Thứ sáu, nghe Chính phủ Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 1052 về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng của Chính phủ trong việc triển khai tích cực, đúng định hướng và đã bám sát các nhiệm vụ, giải pháp, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 1052 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Sau gần 1 năm thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế đã được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện của các bộ, ngành vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục và làm rõ nguyên nhân. Đề nghị Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp, tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các giải pháp nhằm đẩy nhanh hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ bảy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về quy chế lập, thẩm tra trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng các dự án Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Nội vụ. Về chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước, đề nghị Tổng thư ký Quốc hội chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội đến Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về chế độ tiền lương đối với Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước để tổng hợp, báo cáo xem xét chung trong Đề án cải cách tiền lương.

Về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 về việc ban hành nghị quyết này thay cho dự án Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án. Đồng thời đã xem xét thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại cũng như hợp tác quốc tế của các cơ quan Quốc hội năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị sau khi kết thúc phiên họp này, các thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan Chính phủ triển khai các kết luận của phiên họp này và tích cực chuẩn bị cho các nội dung trong Chương trình phiên họp thứ 6 dự kiến diễn ra từ ngày 9-11/01/2017.


Tác giả bài viết: Theo Nguồn - Vân Ngọc (QH)
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 681
  • Tháng hiện tại: 41025
  • Tổng lượt truy cập: 2228251