Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Quốc hội

Sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Lãnh đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các Bộ, Ban ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trên cả nước.


     Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị        Ảnh: Đình Nam

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trọng tâm là việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và kế hoạc phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020, là năm Quốc hội khóa XIII và các cơ quan trong bộ máy nhà nước tổng kết nhiệm kỳ; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Quốc hội đã và đang có những đổi mới mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, được cử tri hoan nghênh. Đồng thời, cũng là năm đầu tiên Tổng Thư ký Quốc hội, Ban Thư ký và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động theo quy định mới. Là cơ quan tham mưu giúp việc của Quốc hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào những thành tựu đạt được của Quốc hội. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong việc thưc hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; góp phần xứng đáng vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Công tác tham mưu phục vụ có tiến bộ, chủ động, nề nếp, khoa học, hiệu quả hơn, phát huy tốt trách nhiệm, trí tuệ của tập thể và cá nhân. Tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các luật, pháp lệnh, nghị quyết với chất lượng được nâng lên. Về tham mưu phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cải tiến, đổi mới, tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, thúc đẩy việc thực hiện Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội giúp triển khai thực hiện các hoạt động giám sát bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

Công tác tham mưu phục vụ hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai có đổi mới, tăng cường tính tranh luận, được cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao; nghiên cứu đề xuất nội dung chất vấn sát tình hình thực tế phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề nóng, nhạy cảm. Tham mưu phục vụ hoạt động đối ngoại và triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; công tác hành chính, tổng hợp, tổ chức,  cán bộ, thông tin, báo chí, thư viện, tin học, lễ tân, tài chính, bảo vệ, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật… đạt chất lượng tốt, có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ Quốc hội ngày càng hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan có tinh thần lao động hăng say, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đoàn kết, gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, công tác của Văn phòng Quốc hội còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Công tác tham mưu phục vụ các cơ quan của Quốc hội chưa đảm bảo được tiến độ, điều kiện, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình công tác của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2017, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, sát thực: tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp với các cơ quan hữu quan; củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy, đội ngũ cán bộ; khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật; nâng cao tính chuyên nghiệp, khoa học, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; phấn đấu xây dựng cơ quan đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Tham luận tại Hội nghị, các Vụ, đơn vị phấn khởi với những kết quả to lớn mà Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong năm qua; đưa ra nhiều giải pháp giúp Văn phòng Quốc hội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Quốc hội trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu về cơ cấu tổ chức; Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và bồi dưỡng, đào tạo nâng cao phẩm chất, năng lực, đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn ngày càng cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng mà Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong năm 2016. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong thành công của Quốc hội thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Văn phòng Quốc hội, là cơ quan tham mưu giúp việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong năm qua, các cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Quốc hội đã làm việc tích cực, trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển của Quốc hội và đất nước. Tuy là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, trong điều kiện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội mới được kiện toàn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan của Quốc hội có nhiều thay đổi, Tổng thư ký Quốc hội, Ban Thư ký và Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội cũng bắt đầu hoạt động theo quy định mới nhưng cả bộ máy Văn phòng đã vào cuộc nhanh chóng và phát huy tốt vai trò tham mưu, phục vụ của mình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Văn phòng Quốc hội cần thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao vai trò, trách nhiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Thứ nhất, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục tổ chức tốt công tác tham mưu phục vụ Quốc hội, thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh, chương trình hoạt động giám sát năm 2017 đã được Quốc hội thông qua, quyết định các vấn đề quan trọng và triển khai chương trình hoạt động đổi ngoại đảm bảo chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tham mưu, phục vụ tổ chức thành công kỳ họp thứ 3, thứ 4 của Quốc hội khóa XIV; các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành công việc và nghiên cứu tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; Đề nghị không để khoảng trống giữa hai kỳ họp Quốc hội, không chỉ thông tin dày, sôi nổi trong thời gian diễn ra kỳ họp mà trong thời gian bình thường của năm, vẫn phải tuyên truyền đầy đủ về các hoạt động của Quốc hội, để cử tri và nhân dân được biết và hiểu về Quốc hội.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan cũng như công tác hành chính, tổng hợp, lễ tân, tài chính, hậu cần, cơ sở vật chất- kỹ thuật, bảo vệ, bảo đảm phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Thứ tư, phối hợp với Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là sau khi tiếp nhận công chức, người lao động 63 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Bộ máy giúp việc của Văn phòng phải tinh, gọn, vững về chuyên môn, trong sáng về đạo đức. Văn phòng cũng cần làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao phẩm chất năng lực, đạo đức công vụ và có chính sách phù hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao; quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 26, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quy chế văn hóa công sở trong cơ quan; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng của cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, năm 2017 tiếp tục là năm đặt ra nhiều thử thách; yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề; đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, nhạy bén trước diễn biến của thực tiễn, xây dựng được phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp; tham mưu tích cực đúng trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng; tin tưởng, trong năm 2017, với tập thể đoàn kết, dân chủ, trí trí tuệ và quyết tâm cao, Văn phòng Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, tiếp tục đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng của Quốc hội; xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của Quốc hội.

Cũng tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể Văn phòng Quốc hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ 03 tập thể: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Vĩnh Phúc và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc 2016 của Văn phòng Quốc hội.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao Cờ thi đua Văn phòng Quốc hội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2016 của Văn phòng Quốc hội.

Kết thúc Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã phát động phong trào thi đua yêu nước tại Văn phòng Quốc hội năm 2017 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội”. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Quốc hội nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ mọi mặt; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ được giao xây dựng Văn phòng Quốc hội thực sự là bộ máy giúp việc mạnh của Quốc hội; là cơ quan đoàn kết, thống nhất trong sạch vững mạnh.

Tác giả bài viết: Theo Nguồn - Đặng Mai (QH)
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 76
  • Hôm nay: 10488
  • Tháng hiện tại: 184316
  • Tổng lượt truy cập: 2675919