Đặt việc làm luật lên hàng đầu - bước quan trọng triển khai thi hành Hiến pháp mới

* Vai trò, vị thế pháp lý của Đoàn ĐBQH cần được khẳng định Kỳ họp thứ Bảy là kỳ họp đầu tiên sau khi Hiến pháp mới có hiệu lực thi hành. Theo PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC BÙI MẠNH HÙNG, Kỳ họp thứ Bảy là một trong những kỳ có vị trí đặc biệt quan trọng, có nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp, cụ thể hóa các nội dung đã được hiến định thông qua việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới các đạo luật. Kết quả QH đã thông qua 11 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến về 16 dự án luật, 1 nghị quyết khác. Và đây đều là những dự luật quan trọng có liên quan trực tiếp đến việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp mới, sớm đưa Hiến pháp vào cuộc sống.
* Vai trò, vị thế pháp lý của Đoàn ĐBQH cần được khẳng định

Kỳ họp thứ Bảy là kỳ họp đầu tiên sau khi Hiến pháp mới có hiệu lực thi hành. Theo PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC BÙI MẠNH HÙNG, Kỳ họp thứ Bảy là một trong những kỳ có vị trí đặc biệt quan trọng, có nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp, cụ thể hóa các nội dung đã được hiến định thông qua việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới các đạo luật. Kết quả QH đã thông qua 11 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến về 16 dự án luật, 1 nghị quyết khác. Và đây đều là những dự luật quan trọng có liên quan trực tiếp đến việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp mới, sớm đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

- Kỳ họp thứ Bảy là kỳ họp đầu tiên sau khi Hiến pháp mới có hiệu lực thi hành. Phó trưởng Đoàn đánh giá như thế nào về kết quả của Kỳ họp này?

- Kỳ họp thứ Bảy này có vị trí đặc biệt quan trọng, có nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 – một nhiệm vụ rất quan trọng của QH. Chính vì vậy mà công tác xây dựng luật đã được đặt lên hàng đầu với 11 luật và 2 Nghị quyết đã được thông qua, 16 dự án luật được cho ý kiến lần đầu. Đây đều là những luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến Hiến pháp mới.

 Sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta đã chi phối rất nhiều thời gian, mối quan tâm và tình cảm của các ĐBQH. Bất kể khi thảo luận về một dự án luật hay về nội dung kinh tế - xã hội, các ĐBQH đều dành tình cảm, thể hiện sự quan tâm, biểu thị chính kiến, thái độ thông qua các ý kiến phát biểu.

Có thể nói, QH đã cơ bản hoàn thành tất cả nội dung chương trình đề ra. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp, khó lường ở Biển Đông như hiện nay, tôi cũng như nhiều ĐBQH cho rằng, Chính phủ cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa, mạnh hơn nữa để ổn định nền kinh tế và không bị lệ thuộc quá nhiều vào nước ngoài, trong đó có Trung Quốc. Về công tác xây dựng pháp luật, một số dự án luật, dự thảo Nghị quyết được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ Bảy chưa được chuẩn bị kỹ, việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp mới chưa được thể hiện tốt, có dự án luật gần như trích nguyên văn Hiến pháp, có dự án luật lại thiếu sự phối hợp của các ngành liên quan, thậm chí thiếu tầm nhìn xa, bó hẹp trong phạm vi phục vụ cho công tác quản lý ngành. Đây là một trong những nguyên nhân mà một số dự án luật, dự thảo Nghị quyết còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa đi đến thống nhất.

- Trong 16 dự án luật trình QH cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Bảy, có lẽ một trong những dự án luật được nhiều ĐBQH quan tâm không chỉ tại các phiên thảo luận ở tổ hay ở hội trường là dự án Luật Tổ chức QH (sửa đổi). Mối quan tâm này có lẽ cũng dễ hiểu bởi với dự án luật này QH thực hiện việc làm luật cho chính mình. Dự thảo Luật trình QH lần này đã đáp ứng được yêu cầu vừa cụ thể hóa Hiến pháp vừa tạo điều kiện để QH tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hay chưa, thưa Phó trưởng Đoàn?

- Dự thảo Luật Tổ chức QH (sửa đổi) đã nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết của các ĐBQH. Những quy định về tổ chức QH đã được đề cập khá nhiều và cũng khá cụ thể trong Hiến pháp. Ban soạn thảo đã nghiên cứu và chuẩn bị công phu, nhìn chung đã tuân thủ tinh thần của Hiến pháp mới. Tuy nhiên, tôi nhận thấy, trước đây, khi QH tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tại các hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho nội dung này, một vấn đề rất quan trọng được đề cập là việc bảo vệ Hiến pháp. Một số ý kiến cho rằng, cần phải có một cơ quan bảo hiến độc lập, cần có một cơ chế bảo hiến hiệu quả hơn nữa. Khi đó, tôi cũng đã có ý kiến về vấn đề này. Bảo vệ Hiến pháp là việc đương nhiên của toàn xã hội nhằm bảo đảm quyền năng tối thượng của Hiến pháp. QH là cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp thì bảo vệ Hiến pháp và pháp luật phải là nhiệm vụ hàng đầu. Qua nhiều lần trao đổi, thảo luận, QH đã thống nhất là chưa đến mức cần có cơ quan bảo hiến chuyên trách, độc lập mà bảo vệ Hiến pháp là trách nhiệm, nhiệm vụ của QH, UBTVQH, của các cơ quan của QH, các cơ quan hành chính Nhà nước và cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò chủ yếu là các cơ quan của QH thông qua việc kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của các dự luật trình QH. Tuy nhiên, trong dự thảo Luật Tổ chức QH (sửa đổi) trình tại Kỳ họp thứ Bảy, nhiệm vụ, trách nhiệm bảo hiến của QH có phần còn mờ nhạt. Tôi đề nghị, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo chuẩn bị trình QH tại Kỳ họp tới cần có thêm một điều luật quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của QH trong việc bảo vệ Hiến pháp. Nội dung này cũng được quy định cụ thể trong phần nhiệm vụ, quyền hạn của UBTVQH, của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH. Nhiệm vụ, quyền hạn này phải thật cụ thể, thường xuyên và đủ sức mạnh để bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. Việc thẩm định, thẩm tra các dự án luật, giám sát các văn bản hướng dẫn thi hành luật... đều phải được xem xét cơ sở pháp lý, tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản này, và nếu có nội dung không đúng, không phù hợp với Hiến pháp thì phải có trách nhiệm và có quyền bãi bỏ hoặc đề nghị bãi bỏ. Trong điều kiện chưa có cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp thì các cơ quan của QH phải phát huy mạnh hơn nữa vai trò, trách nhiệm bảo hiến. Thực tế cho thấy nhiệm vụ này đã được quy định cho Ủy ban của QH, nhưng do thiếu cơ chế thực hiện nên chưa thật sự bảo đảm tính khả thi. Sửa đổi Luật Tổ chức QH lần này cần quy định cơ chế, chế tài cụ thể để nhiệm vụ bảo hiến được thực hiện một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Liên quan đến dự án Luật này, tôi còn quan tâm đến vị trí của Đoàn ĐBQH. Tôi rất đồng tình với một số ý kiến là không biết vị trí Đoàn ĐBQH hiện đang ở đâu? Không phải cơ quan của địa phương mà cũng không phải là cơ quan của QH. Dù có con dấu, có phê chuẩn chức vụ của Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH nhưng không có quyết định thành lập Đoàn; phụ cấp chức vụ của Phó trưởng Đoàn ĐBQH ngang với phụ cấp của Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Trưởng đoàn có phụ cấp chức vụ ngang với Chủ tịch UBND tỉnh. Nhưng hơn hết, danh không chính thì ngôn không thuận. Là đại biểu của dân màngôn không thuận thì làm sao trở thành tiếng nói chính thống, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri địa phương? Nói điều này, không phải vì vị thế của một ĐBQH chuyên trách mà chúng tôi mong muốn vai trò, vị trí của Đoàn ĐBQH phải được khẳng định, làm rõ trong sửa đổi Luật Tổ chức QH lần này. Chẳng hạn, Điều 4 dự thảo Luật quy định: Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tạo điều kiện để UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH và ĐBQH thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, mà không thấy đề cập gì đến Đoàn ĐBQH. Và, tại Điều 58, dự thảo Luật quy định Đoàn ĐBQH tổ chức cho các ĐBQH giám sát (chứ Đoàn ĐBQH không thực hiện chức năng giám sát). Nhưng một số điều khác, hoặc một số văn bản khác, lại quy định về công tác giám sát của Đoàn ĐBQH và UBTVQH hướng dẫn cho Đoàn ĐBQH giám sát. Điều này thể hiện sự lủng củng, lúng túng, trong tư duy có sự không thống nhất, mâu thuẫn, không chặt chẽ. Thiết nghĩ, khi tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này, cơ quan soạn thảo phải thể hiện rõ khái niệm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố bởi có lẽ thật khó hoạt động nếu chưa rõ ràng về mặt khái niệm.

- Và trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý sắp tới, dự thảo Luật cần hoàn thiện theo hướng như thế nào, thưa Phó trưởng đoàn?

- Theo tôi, hiện nay Đoàn ĐBQH đang thực hiện nhiệm vụ gần như một cơ quan của QH đặt tại địa phương. Dù không danh chính ngôn thuận, nhưng với tâm huyết của mình, các ĐBQH chuyên trách ở địa phương đã và đang tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ mà cử tri tin tưởng giao phó. Thực tế đã và đang chứng minh điều này. Song, đây là thời điểm cần xem xét để xác định địa vị pháp lý chính thức của Đoàn ĐBQH là một cơ quan của QH đặt tại địa phương. Đoàn ĐBQH phải có văn phòng riêng và nghiên cứu tăng thêm đại biểu chuyên trách tại mỗi Đoàn. Có như vậy mới tạo điều kiện để ĐBQH, các Đoàn ĐBQH đóng góp nhiều hơn, chất lượng hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động của QH và ngược lại các quyết định của QH cũng sát thực tiễn, sát cơ sở, sát với đời sống của nhân dân hơn.

- Tại Kỳ họp thứ Bảy, trước những ý kiến còn khác nhau, QH đã quyết định chưa vội thông qua ngay nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 35 của QH về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Phó trưởng đoàn đánh giá như thế nào về quyết định này?

- Tôi đồng ý với quyết định dừng việc thông qua dự thảo Nghị quyết 35 (sửa đổi). Quyết định chưa thông qua Nghị quyết 35 (sửa đổi) là sự thận trọng của QH, thể hiện QH đã cân nhắc, tôn trọng ý kiến đóng góp của các ĐBQH. Trước những vấn đề còn ý kiến khác nhau, QH chưa vội thông qua ngay, dẫu rằng theo chương trình Kỳ họp thứ Bảy thì nghị quyết này là một trong những dự thảo sẽ được thông qua vào cuối Kỳ họp. Đây là quyết định thể hiện hài hòa giữa sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng và ý kiến khác của các ĐBQH. Việc dừng lại là hợp lý, thực sự không gây ảnh hưởng đến việc lấy phiếu tín nhiệm, vì QH khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ Tám tới.

- Xin cám ơn Phó trưởng đoàn!

Nguyễn Giang thực hiện; Ảnh: T. Bình

Nguồn tin: www.daibieunhandan.vn
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 64
  • Hôm nay: 10280
  • Tháng hiện tại: 184108
  • Tổng lượt truy cập: 2675711