Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBCVĐXH14 ngày 20/10/2017 về Chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Đoàn giám sát, khảo sát về kết quả 02 năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng Đoàn giám sát, khảo sát.
Theo Kế hoạch số 142/KH-ĐĐBQH ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn giám sát sẽ giám sát các nội dung về: việc xây dựng, ban hành chính sách riêng của địa phương để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo tại địa phương giai đoạn từ năm 2016-2018; việc phân bổ nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo tại địa phương; đánh giá thực tiễn áp dụng chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều; tính khả thi, tính phù hợp, tính hiệu quả của các chiều và chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin); công tác quản lý, điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo tại địa phương; việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng. Đoàn giám sát đã gửi văn bản yêu cầu UBND tỉnh, sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện các nội dung giám sát về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời tổ chức Đoàn làm việc trực tiếp với các đơn vị để làm rõ các nội dung báo cáo.
Sáng ngày 01/8, Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia mập, tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ông Phạm Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND huyện cùng các phòng, ban của huyện và đại diện lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện UBND huyện báo cáo kết quả 02 năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Tính đến hiện tại trên địa bàn toàn huyện có 2.574 hộ nghèo gồm 10.034 khẩu chiếm tỷ lệ 14,45% dân số toàn huyện, 1.566 hộ cận nghèo gồm 6.617 khẩu chiếm tỷ lệ 8,79% dân số toàn huyện. Huyện đã thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo cụ thể, như chính sách cho hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, có 313 hộ nghèo được vay với tổng số vốn là 177.342 triệu đồng; chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ, có 23 lượt học sinh, sinh viên được thụ hưởng với tổng số tiền là 131.910.000 đồng; đã cấp phát được hơn 41 nghìn lượt thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo; đã xây dựng được 444 căn nhà theo Quyết định số 33/ 2015/QĐ-TTg với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng; hỗ trợ 3.829 triệu đồng tiền điện cho 6.512 hộ, 1.916 triệu đồng tiền nước sinh hoạt cho 160 hộ; hỗ trợ 10.211 triệu đồng thăm và tặng quà nhân dịp tết nguyên đán cho 27.804 hộ nghèo, cứu đói giáp hạt 89,865 tấn gạo cho 5.991 hộ nghèo với tổng kinh phí 1.347 triệu đồng; hướng dẫn làm ăn cho gần 1.500 lượt người nghèo; đào tạo nghề cho 968 lao động nghèo, trong đó có 90% đã tìm được việc làm; thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo “chăn nuôi bò sinh sản” tại 02 xã Phước Minh và Đăk Ơ cho 40 hộ nghèo trong đó có 25 hộ dân tộc thiểu số tham gia. Ngoài ra, huyện còn thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, hỗ trợ công nghệ thông tin....cho người nghèo đạt hiệu quả. Công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cũng được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm thực hiện tốt, tính đến hiện tại huyện đã xây dựng mới được 09/10 căn, sửa chữa xong 22/23 căn, ngoài ra huyện còn tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng và sửa chữa các căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.
Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long, tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có ông Phạm Thụy Luân, Phó chủ tịch UBND thị xã Phước Long và các phòng ban của thị xã. Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13, Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long đã đạt được một số kết quả nhất định. Tính đến tháng 05/2018, toàn thị xã còn 149 hộ nghèo, chiếm 1,26% tổng số hộ dân. Ủy ban nhân dân thị xã đã thực hiện tốt chính sách miễn giảm học phí cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị định số 86/2015/NĐ-Cp, theo đó đã giải quyết 23 hồ sơ học sinh, sinh viên theo quy định, vận động được nhiều suất học bỗng và quà tặng học tập cho các em học sinh, sinh viên nghèo; tiến hành cấp phát 2.931 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo và cận nghèo, hỗ trợ miễn, giảm viện phí, chi phí điều trị cho người nghèo, khó khăn đột xuất 79 ca với tổng số tiền là 26.774.573 đồng; đã bình xét cho 476 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn xóa đói giảm nghèo với tổng số tiền là 14.280.000 đồng, 126 lượt em học sinh, sinh viên vay vốn ưu đãi học tập với tổng số tiền là 2.472.600.000 đồng; hỗ trợ kinh phí 423.646.000 đồng tiền hỗ trợ về điện; triển khai bán phân trả chậm cho 30 hộ dân với tổng số tiền là 900.000.000 đồng; thực hiện xây dựng 32 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết và nhà chữ thập đỏ với tổng trị giá 1.712.142 đồng; hỗ trợ giải quyết việc làm cho 67 lượt người  nghèo, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho 06 hộ với số tiền là 300.000.000; thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo “chăn nuôi bò sinh sản” tại xã Phước Tín với tổng số vốn hỗ trợ là 471.000.000 đồng….
Tiếp tục chương trình làm việc của Đoàn giám sát, sáng ngày 02/8, Đoàn giám sát làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, theo nội dung báo cáo của Sở, tính đến tháng 5/2018, toàn tỉnh còn 10.760 hộ nghèo chiếm 4,5% tổng số hộ dân. Như vậy tính từ năm 2016, toàn tỉnh giảm được 3.867 hộ nghèo, tương đương giảm 1,65% tỷ lệ hộ nghèo. Trong 2 năm tỉnh đã triển khai thực hiện một số chương trình, dự án về giảm nghèo đạt hiệu quả như Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK, các thôn, bản ĐBKK; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK, các thôn, bản ĐBKK; dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; dự án nâng cao năng lực, giám sát đánh giá… ngoài ra tỉnh còn thực hiện một số chính sách khác như chính sách tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ cho 6.088 hộ nghèo, 6.792 hộ cận nghèo vay vốn; hỗ trợ tiền điện cho 38.159 lượt hộ nghèo; hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 109.964 người thuộc hộ nghèo…Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như tình trạng nghèo phát sinh hàng năm còn cao; việc rà soát, xác định hộ nghèo còn nhiều bất cập, thiếu thống nhất, còn mang tính định tính do hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chưa rõ rang, cụ thể; việc quản lý hộ nghèo, cận nghèo còn lúng túng, chưa khoa học….
Tại các buổi làm việc, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Trưởng Đoàn giám sát cho rằng chính sách giảm nghèo và hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng là chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước ta, nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cuộc sống cho các hộ dân nghèo, cận nghèo và người có công. Qua thời gian thực hiện chính sách, cuộc sống của các đối tượng đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, giảm thiểu được nhiều khó khăn và tạo điều kiện cho các đối tượng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị giám sát cần nổ lực hơn nữa trong việc thực hiện công tác giảm nghèo và chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng ở địa phương, cần có cơ chế theo dõi, giám sát cuộc sống của các đối tượng sau khi được hỗ trợ để có sự điều chỉnh, kiến nghị thay đổi chính sách cho phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các chính sách mà Đảng và nhà nước đã đề ra.

Tác giả bài viết: Mỹ Hạnh - VP
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 76
  • Khách viếng thăm: 75
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 10906
  • Tháng hiện tại: 184734
  • Tổng lượt truy cập: 2676337