Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng kết hoạt động năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Sáng ngày 24/01/2013, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012; triển khai nhiệm vụ 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

         Dự hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị ĐBQH tỉnh qua các nhiệm kỳ, một số sở, ban, ngành tỉnh, các chuyên gia và cộng tác viên của Đoàn ĐBQH tỉnh.

         Theo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 đánh giá, Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Các vị ĐBQH tỉnh tích cực, chủ động nắm tình hình của tỉnh và cả nước ở Trung ương và địa phương. Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng lên, đóng góp vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội. Các mặt hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

       Công tác xây dựng pháp luật: Năm 2012, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đối với 41 dự án luật, nghị quyết thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba và thứ tư, Quốc hội khóa XIII, trong đó tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với 10 dự án luật và ban hành văn bản xin ý kiến của các sở, ngành có liên quan và các chuyên gia, cộng tác viên lấy ý kiến đóng góp đối với 31 dự án luật. Qua các ý kiến góp ý của các ngành hữu quan và đội ngũ cộng tác viên, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực làm cơ sở cho việc tham gia góp ý xây dựng pháp luật tại các kỳ họp Quốc hội. Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng pháp luật tại địa phương, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh còn tham gia các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án luật do Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến. Tại kỳ họp thứ ba và thứ tư, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước đã chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với 37/41 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua, trong đó có 12 ý kiến phát biểu tại hội trường và 25 ý kiến phát biểu tại phiên họp tổ.

         Hoạt động giám sát của ĐoànĐBQH tỉnh đã bám sát chương trình đề ra; Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 06 đợt giám sát, khảo sát trên địa bàn tỉnh; quy trình tổ chức Đoàn giám sát thực hiện chặt chẽ từ xây dựng kế hoạch, nội dung đề cương, cơ cấu thành phần đoàn giám sát, dự thảo và hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát đều đảm bảo đúng theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội. Qua giám sát, khảo sát Đoàn đã có 23 kiến nghị cụ thể, được các đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát tiếp thu, điều chỉnh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh việc tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát độc lập, trong năm Đoàn ĐBQH tỉnh còn tham gia 07 đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng dân tộc.

         Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:Năm 2012, ngoài thời gian tham gia kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành 04 đợt tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 203 lượt công dân đến kiến nghị và gửi đơn khiếu nại, tố cáo với 41 nội dung được xem xét. Tại các buổi tiếp công dân của đại biểu Quốc hội ở Trụ sở tiếp công dân của tỉnh có các ngành hữu quan tham dự (Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để trả lời những vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân. Sau mỗi buổi tiếp công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có thông báo kết luận đối với các vụ việc cụ thể gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên tổ chức tiếp công dân tại trụ sở làm việc của Đoàn.

          Năm 2012, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 110 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân (tính đến ngày 15/12/2012). Sau khi nghiên cứu, phân loại, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 27 đơn, thư;  Hướng dẫn 09 đơn. Còn lại 74 đơn thuộc trường hợp không phải giải quyết, Đoàn ĐBQH tỉnh lưu theo dõi theo quy định của pháp luật. Đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời là 13 đơn. Hiện còn lại 14 đơn chưa có kết quả giải quyết , trong đó 07 đơn, thư đang trong thời hạn giải quyết; 07 đơn quá hạn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm công văn đôn đốc, nhắc nhở. Trong quá trình xử lý đơn thư đều có thông tin, thông báo kết quả xử lý giữa các cơ quan Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBMTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn nơi công dân cư trú. Đồng thời Đoàn ĐBQH tỉnh đăng tải kết quả xử lý, giải quyết công khai trên trang thông tin điện tử dbndbinhphuoc.gov.vn để nhân dân tiện theo dõi.

         Công tác tiếp xúc cử tri:Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam tỉnh tiến hành tổ chức cho các đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành 04 đợt tiếp xúc cử tri tại 51 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và 02 điểm tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về ngành nông nghiệp và doanh nghiệp, với 5909 lượt cử tri tham dự và 438 lượt cử tri phát biểu ý kiến. Công tác tiếp xúc cử tri trong năm qua đã đổi mới, đa dạng, phong phú hơn. Đa số kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc đã được các đại biểu Quốc hội, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương giải trình tại chỗ. Đồng thời đã ghi nhận, tiếp thu và chuyển đến UBND tỉnh 37 ý kiến, kiến nghị. Đến nay, các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh cơ bản đã và đang được giải quyết và trả lời; 28 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ đã được chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã được các ĐBQH tỉnh nghiên cứu, phản ánh cụ thể trong các buổi làm việc và thảo luận tại nghị trường Quốc hội.

         Song song với việc tiếp xúc cử tri, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, VKSND, TAND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh để trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, các vấn đề khó khăn, vướng mắc và bức xúc, kiến nghị của các ngành, của địa phương giúp cho đại biểu có thông tin tổng hợp đầy đủ, phục vụ cho hoạt động của đại biểu tại kỳ họp.

Công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính quyền ở địa phương trong các mặt hoạt động như: tiếp xúc cử tri, xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo được Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện tốt, góp phần tạo điều kiện cho Đoàn ĐBQH thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

          Về hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội,các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia đầy đủ, tích cực, nghiêm túc vào chương trình nghị sự của Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào thành công chung của các kỳ họp Quốc hội. Tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia nhiều ý kiến đóng góp về tình hình kinh tế-xã hội, về công tác xây dựng pháp luật và thực hiện chất vấn đối với các Bộ, ngành, chính phủ. Trong hai kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phướccó 42 lượt ý kiến tham gia phát biểu, trong đó 15 ý kiến phát biểu tại hội trường, 27 ý kiến phát biểu tại tổ, 02  ý kiến chất vấn đối với các Bộ, ngành trung ương. Nhìn chung, nhiều ý kiến phát biểu và chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành trung ương tiếp thu thể hiện vào nội dung các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua; phương hướng, giải pháp về kinh tế xã hội của Chính phủ, trong nội dung các văn bản trả lời chất vấn và phát biểu, giải trình, tiếp thu trực tiếp tại Hội trường của Bộ trưởng các Bộ, Ngành chức năng. Một số kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước được cử tri ghi nhận và đánh giá tích cực như: kiến nghị về những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng Quốc lộ 14; kiến nghị đề xuất xóa bỏ độc quyền về ngành điện, xăng, dầu; chính sách phát triển ngành Điều của Việt Nam nói chung, của tỉnh Bình Phước nói riêng; giải pháp đầu tư hạ tầng cho vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Phước theo chính sách như các tỉnh Tây Nguyên.

           Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch do Đoàn ĐBQH tỉnh đề ra, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đồng thời là thành viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt  động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; tham gia các hội nghị, hội thảo và các đoàn công tác do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức và các hoạt động đối ngoại của Quốc hội khi được mời.

           Thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và phong trào “đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn tỉnh, trong năm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây 04 căn nhà tình nghĩa và tu sửa lại 03 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách, người có công ở các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài. Bên cạnh đó, nhằm động viên, tiếp sức cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Phước thành lập quỹ “Học bổng vượt khó học giỏi” và được sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp trung ương và tỉnh, các nhà tài trợ đã huy động được 1.026.914.400 đồng, theo đó đã tổ chức lễ trao học bổng cho các em với tổng số tiền 235.500.000 đồng. Hiện còn tồn quỹ là 791.304.650 đồng để  phục vụ cho hoạt động của quỹ trong năm 2013.

            Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH tỉnh còn một số hạn chế, đó là: Công tác xây dựng pháp luật việc tổ chức hội nghị chưa nhiều, chất lượng ý kiến góp ý chưa cao, chưa sâu. Do dự án luật chuyển về địa phương thường sát kỳ họp nên thời gian tổ chức lấy ý kiến đóng góp về các dự án luật còn hạn chế; Kết quả giám sát, hiệu quả công tác giám sát so với với yêu cầu thực tế chưa cao; chưa tích cực trong việc đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; số lượng đại biểu Quốc hội tham gia Đoàn giám sát, khảo sát do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức còn ít; bộ máy giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh còn chưa đủ mạnh nên tính chủ động trong công tác tham mưu, phục vụ chưa cao; công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ bản được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Một số vụ việc sau khi có kiến nghị của Đoàn ĐBQH đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng đơn, thư quá hạn giải quyết Đoàn ĐBQH tỉnh phải tiến hành đôn đốc, nhắc nhở; công tác tiếp xúc cử tri một số buổi tiếp xúc tại đơn vị bầu cử cử tri chủ yếu là cán bộ xã, trưởng các thôn, ấp trong xã; một số điểm đại diện chính quyền địa phương tham dự không đầy đủ. Hình thức tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của ĐBQH chưa được tổ chức theo quy định.

         Năm 2013, phát huy những mặt tích cực và kết quả đạt được năm 2012, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ chính: cải tiến các hình thức tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp đối với các dự án Luật theo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật của Quốc hội đề ra như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc tổ chức lấy ý kiến tại cơ quan, tổ chức có hoạt động liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mà dự án luật sẽ điều chỉnh. Tăng cường hợp tác và lấy ý kiến của các chuyên gia, cộng tác viên đối với các dự án luật theo chuyên ngành; Phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri cho các đại biểu Quốc hội theo các hình thức như: tổ chức hội nghị; gặp gỡ, tiếp xúc với cá nhân hoặc nhóm cử tri. Ngoài việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo định kỳ trước và sau kỳ họp Quốc hội thực hiện luân phiên ở các xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tăng cường tiếp xúc cử tri theo đối tượng, chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn mà đại biểu quan tâm; tiếp xúc cử tri nơi làm việc, nơi cư trú của đại biểu. Tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định. Tăng cường công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các ngành, các cấp, các địa phương theo quy định tại Nghị quyết 525/2012; Duy trì lịch tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và tiếp thường xuyên tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định của Nghị quyết 228/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 15/11/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thị xã để giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tăng cường công tác tham mưu, giúp Đoàn ĐBQH đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chuyển, phúc đáp đơn của công dân, thông báo cho ĐBQH biết tiến độ và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng; Tổ chức thực hiện tốt các nội dung giám sát theo chương trình giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, trong đó trọng tâm là các lĩnh vực đất đai, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng kiến nghị sau giám sát; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh; Tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của  ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh; Thành lập website riêng của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước (địa chỉ: dbqhbinhphuoc.gov.vn). Website của Đoàn ĐBQH sẽ thường xuyên cập nhật hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh như: văn bản đến, văn bản đi, văn bản trả lời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các báo cáo, kết luận, tổng hợp kiến nghị cử tri, tổng hợp các dự án luật, chương trình, kết luận giám sát và lịch làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh. Năm 2013, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ thực hiện gửi tài liệu, công văn điện tử tới ĐBQH tỉnh qua website và địa chỉ email của đại biểu Quốc hội song song với gửi văn bản giấy. Từ tháng 7 năm 2013 sẽ tiến hành chủ yếu bằng văn bản điện tử, hạn chế tối đa việc gửi văn bản giấy, trừ các văn bản mật, văn bản chỉ đạo của trung ương.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá cụ thể những mặt được, những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2012. Căn cứ nhiệm vụ năm 2013, đồng chí đề nghị các vị ĐBQH tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri và nhân dân với nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra​


 

 

 

Tác giả bài viết: Minh Hòa
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 63
  • Hôm nay: 11422
  • Tháng hiện tại: 185250
  • Tổng lượt truy cập: 2676853