Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Chương trình công tác năm 2017

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 1, Kỳ họp thứ 2 và căn cứ vào tình hình thực tế, ngày 24 tháng 01 năm 2017 vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Chương trình số 82/CTr-UBTVQH14 về Chương trình công tác năm 2017. Theo đó, dự kiến sẽ có 10 phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội được tiến hành trong năm nay.
Về việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng dự kiến chương trình, chuẩn bị và chủ trì kỳ họp thứ 3, thứ 4 của Quốc hội. Tổ chức và bảo đảm việc thực hiện chương trình kỳ họp Quốc hội, đề nghị Quốc hội điều chỉnh chương trình khi cần thiết...

Về công tác xây dựng luật, pháp lệnh, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Chỉ đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan để chủ động triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị các dự án, dự thảo; kịp thời xem xét, báo cáo Quốc hội điều chỉnh Chương trình khi cần thiết; cho ý kiến về các dự án luật, dự thảo Nghị quyết trước khi trình Quốc hội; chỉ đạo việc nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật và trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ chỉ đạo việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; thành lập Ban soạn thảo, phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, dự kiến tiến độ và các biện pháp bảo đảm thực hiện. Xem xét, thông qua pháp lệnh, nghị quyết theo sự phân công của Quốc hội. Xem xét, cho ý kiến đối với việc gia nhập các điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật.

Về công tác giám sát, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; báo cáo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát năm 2016 của các cơ quan Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2018 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan; chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo liên quan trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Xem xét, cho ý kiến 02 báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn giám sát về: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016”“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016" trình Quốc hội giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4. Tiến hành giám sát 02 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)""Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”; ban hành nghị quyết giám sát chuyên đề, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại 02 phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tổ chức chuẩn bị để Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4…

Về việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến các báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định; tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Cho ý kiến về việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư công trình quan trọng quốc gia và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền. Xem xét quyết định một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách theo đề nghị của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai chương trình đối ngoại song phương và đa phương trong công tác đối ngoại và thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác dân nguyện.

Về các biện pháp thực hiện, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ phân công chi tiết, đề cao và phát huy trách nhiệm các thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện từng nội dung công việc, bảo đảm đúng tiến độ trong chương trình công tác năm 2017. Thực hiện nghiêm túc Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tăng cường phối hợp công tác giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan...

Đồng thời đổi mới hoạt động giám sát với nhiều hình thức, tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong dư luận chưa được giám sát, kết quả thực hiện còn hạn chế, cử tri, nhân dân bức xúc. Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến cách thức tổ chức hoạt động, chế độ làm việc nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, các nội dung trong chương trình công tác, chất lượng, hiệu quả tiến hành các phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Đẩy mạnh việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội để cử tri và nhân dân cả nước giám sát hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền hoạt động của Quốc hội cả về chiều rộng và chiều sâu trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội và Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Để thực hiện Chương trình công tác năm 2017, từ tháng 1 đến tháng 12/2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành 10 phiên họp (từ phiên họp thứ 6 đến phiên họp thứ 15).

 

Tác giả bài viết: Theo Nguồn - Quang Minh (QH)
. .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website

Tấm Poly Minh Hiệp - Miomed Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về thông tin trên website này?

Thông tin đầy đủ các kỳ họp

Thông tin chưa đầy đủ

Thông tin rất ít

Thống kê

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 10231
  • Tháng hiện tại: 228497
  • Tổng lượt truy cập: 2720100